Overzicht  AED hulpverleners
 

 
 

De AED hangt nu al weer een half jaar in het dorp en gelukkig hebben we nog geen beroep op de hulpverleners en het apparaat hoeven doen. Omdat de hulpverleners nog niet automatisch via de meldkamer worden opgeroepen na een 112 melding, is afgesproken om de lijst met AED hulpverleners zo actueel mogelijk te houden via verspreiding in de “Op e hichte”. Naast één nieuwe naam zijn enkele telefoonnummers gewijzigd. Indien u het overzicht op een centrale plaats bewaart kunt u deze door onderstaande lijst vervangen. Overigens hebben alle hulpverleners een schildje met het AED logo ontvangen wat op een goed zichtbare plaats aan de voorkant van het huis is geplaatst.

Voor vragen over de AED of wanneer u zich wilt aanmelden als AED hulpverlener kunt u terecht bij de AED beheerder, Freerk Leijstra, Voorstraat 10. Tel. 452774.

Dorpsbelang Tzum

Overzicht  AED bedieners

 Klik hier voor overzicht in pdf formaat (voor om uit te printen) 

 
   

Overzicht  AED hulpverleners Tzum (6 april 2015)

Naam    Naam

adres

telefoon

e-mail

SjoSjoukje van Zonneveld

 

Terpzicht 15

452114/06-53173552

e.zonneveld7@kpnplanet.nl

 

Chris Ritsema

 

Franekerweg 5a

851991/06-20891131

chris_ritsema@yahoo.com

Simone Wijnstra

Franekerweg 30

452915/06-36304410

info@boerencamping-nyherema.nl

Freerk Leijstra

AED BEHEERDER

Voorstraat 10

452774/06-31991582

freerkleijstra@hotmail.com

 

Marijke Schut

Kl. Osingastraat 8

06-23339062             *

 

marijke@tsjomonline.nl

 

Margriet de Jong

 

Voorstraat 30

452554/06-52343910

g.jong@home.nl

 

Ineke Ypma

 

Voorstraat 33

452260/06-49219385

jtypma@solcon.nl

 

J.E. Heidema

Voorstraat 39

850779/06-21973421

jeheidema2@hotmail.com

 

Gerrit Hiemstra

Dekemastraat 20

452488/06-29329190

 

gerritype123@hotmail.com

 

Diana Roorda

 

K. Osingastraat 5

06-52091736

diana.roorda@gmail.com

 

Annemarie Bouma

K. Osingastraat 2

06-46297851             *

annemarie.bouma@tele2.nl

 

Minke Greidanus

 

Wommelserweg 84

452719

d.greidanus4@kpnplanet.nl

 

Agatha Bosma

 

Pastorijlaan 12

452765/06-18630928

agatha.bosma@stenden.com

 

Harm Fortuin

 

Pastorijlaan 11

452343/06-20077723

fortuinh@home.nl

 

Anja Hennequin

 

Pastorijlaan 23

06-37193321

anja@hennequinnet.nl

 

Jet Sandberg

 

Pastorijlaan 7

452272/06-19978408

sandberg@tsjomonline.nl

 

Tjerk Wijnia

 

Pastorijlaan 49

452398/06-34286523

tjerkenpietrik@gmail.com

 

Lieuwe Bosch

 

J.Martensstrj 16

06-15334466

li.bosch@live.nl

 

Lolkje de Jong

 

J.Martensstrj 24

452810/06-51222390

zois@home.nl

 

Charlotte de Boer

 

Tsjerkebuorren 5

452799/06-40326887

deboercharlotte@gmail.com

 

Brikita Starke

 

Tsjerkebuorren 3

06-38189019

w.j.starke@ziggo.nl

 

 

 
     

 

(C) Dorpsbelang Tzum gemaakt