luidschema voor het luiden van de klokken bij diverse gelegenheden

     
  We hebben samen met een adviseur een voorstel aan het college van rentmeesters gedaan om een luidschema aan te houden voor het luiden van de klokken bij diverse gelegenheden. Dit voorstel is door het college overgenomen. Met ingang van november 2005 worden de klokken geluid volgens dit schema.

Het schema ziet er als volgt uit:
 
Aanvang eredienst:

Kerkelijke feestdagen:
Witte donderdag                                     Goede Vrijdag
Pasen                                                     
Hemelvaartsdag                                       
Pinksteren                                               
Kerst tot Drie Koningen                          

 Grote en middelste klok


 Grote en middelste klok   
 Grote klok
 Grote, middelste en kleine klok      
 Grote, middelste en kleine klok      
 Grote, middelste en kleine klok      
 Grote, middelste en kleine klok           

                               
 
 
       
  Trouwdienst:                               Grote, middelste en kleine klok  
       
  Rouwdiensten:
Voor aanvang rouwdienst

Kleine klok even laten luiden.
 
  Naar de begraafplaats:    
  Man                           Grote beginnen en daarna te samen met middelste tot aan het graf  
  Vrouw Middelste beginnen en daarna te samen met grote tot aan het graf  
  Kind ( tot 18 jaar ) Kleine beginnen en daarna te samen met middelste tot aan het graf  
  Bij het verlaten van de begraafplaats: Man Grote klok
Vrouw Middelste klok
Kind Kleine klok
 
       
  Bij herdenkingen, zoals 4 mei Grote klok  
       
  Dagelijks om 8.00, 12.00 en 18.00 uur Middelste en kleine klok  
        
 

 

(C) Dorpsbelang Tzum gemaakt door L. Bosch