Het boek “Beeld van oud Tzum”

     

Het boek “Beeld van oud Tzum” richt zich geheel op oud-Tzum, in het bijzonder de periode 1850 – 1963. Ondermeer bevat het veel gegevens over alle panden die tussen 1850 en 1940 in Tzum hebben gestaan. Zo kan men bijvoorbeeld van alle huizen de hoofdbewoners terugvinden en ook de beroepen die ze daar hebben uitgeoefend. Ook de boerderijen buiten het dorp worden hierbij betrokken.

Het boek bestaat uit drie gedeelten. Het eerste deel bevat een algemeen overzicht van de ontstaansgeschiedenis van Tzum tot 1850, verduidelijkt met enkele getekende kaarten.
In het tweede deel volgt een beschrijving van elk pand afzonderlijk vanaf 1850 – heden. Bij dat gedeelte zijn eveneens plattegronden gevoegd en een groot aantal recente foto’s.
Het derde deel bevat een documentaire over de periode 1830/1850 tot 1963, ook van elk pand afzonderlijk. Het betreft hier een volledige lijst van hoofdbewoners met gegevens over bouw, verbouw, afbraak enzovoort. Oude huisnummers en kadastrale nummers zijn hierbij ook vermeld.
Tenslotte is er een alfabetisch register van hoofdbewoners die in de betreffende huizen hebben gewoond. Door al deze gegevens is het precies na te gaan waar in Tzum mogelijke voorouders hebben gewoond.
Het boek is in A4 formaat uitgebracht en telt 392 bladzijden.
Na de uitreiking konden de aanwezigen, die het boek hadden besteld, het in ontvangst nemen. .

U kunt het boek bestellen zowel schriftelijk, telefonisch ( 0517-382575) of per e-mail bestellen bij uitgeverij Kaldadel, Dijkstraat 13, 8801 LR Franeker.
E-mail: henkkreger@hotmail.com
of
bij de heer S. Greidanus, Wommelserweg 22, 8804 NL Tzum. Telefoon 0517-452534
e-mail: siebe.greidanus@ziggo.nl