Alles over het dorp

 
 

Klik op het logo voor een overzicht van de AED hulpverleners
 
 
 
 

 


 

 23 maart


Klik op het plaatje voor meer informatie

 20 maart
Brassband Tzum

We mogen, met recht, terugkijken op een ge-wel-dig jubileumconcert! Dank naar de jubileumcommisie voor het opzetten van dit prachtige concert. De zaal zat stampvol, en in de pauze waren de lootjes binnen een handomdraai op. Prachtig!

Klik maar op het plaatje voor de foto's die door Lieuwe Bosch gemaakt zijn.

 11 maart


Afgelopen zaterdag, 10 maart, heeft de speeltuincommissie NLDoet aangegrepen om de speeltuin en het park lenteklaar te maken. Er was compost, vrouwenmantel (een bodembedekker) en koffie met wat lekkers geregeld. Na de koffie zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan. De bomen zijn voorzien van compost en vrouwenmantel, alle tegels in de speeltuin zijn zandvrij gemaakt en er is flink wat onkruid verwijderd in de borders en op de heuvel.

Als speeltuincommissie zijn we ontzettend blij dat zoveel dorpsgenoten (en ook wethouder Boukje Tol) de handen uit de mouwen hebben gestoken. We zijn alle vrijwilligers dan ook ontzettend dankbaar.
Klik maar op het plaatje voor een foto impressie

 5 maart

Voor meer informatie klik op het plaatje

 5 maart


Maandag 26 maart: Jaarvergadering Dorpsbelang

 In de laatste editie van Op ‘e Hichte werd het al aangekondigd. De Jaarvergadering van Dorpsbelang op 26 maart zou wel eens een kantelpunt kunnen worden. Want wij, inwoners van Tzum, gaan in gesprek én aan de slag met de Gemeente Waadhoeke.
Wat zijn onze ambities, wat vinden wij belangrijk voor ons dorp? En hoe gaat de gemeente daar mee om in het kader van - zoals zij het zelf noemen – Dichtbij Besturen? Wat houdt dat in? Hoe geven we dat samen vorm? 

Het woord is aan de inwoners, aan de Tsjommers zelf. Alle reden, dus, om de avond van 26 maart vrij te houden en naar de Jaarvergadering in de Moeting te komen.

De uitnodiging en agenda voor 26 maart wordt deze week bij u thuisbezorgd.
U kunt ‘m hier ook downloaden.
De Notulen van de vorige Jaarvergadering vindt u hier en het Jaarverslag over 2017 hier.

 

 3 maart

Herdenking Indiëgangers van 4 mei naar 1 september 

Sinds jaar en dag vindt op 4 mei bij de kerk een herdenking plaats voor Lieuwe Greidanus, Wiebe Bruinsma en andere Indiëgangers. Het monument op de begraafplaats staat ook officieel te boek als een Indiëmonument.

In Nederland zijn er drie officiële herdenkingsmomenten. Op 4 mei staan wij stil bij de slachtoffers van de Nederlandse bezetting in de jaren 40-45 en op 15 augustus bij de mensen die in Zuidoost-Azië het leven verloren tijdens de Japanse overheersing. Op de eerste zaterdag van september is de Nationale herdenking van de Indiëgangers, de Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in de overzeese rijksdelen Nederlands Oost-Indië en Nieuw-Guinea hun leven hebben gegeven.

In samenspraak met de Oranjevereniging heeft het bestuur van Dorpsbelang besloten de herdenking van de Indiëgangers te verplaatsen naar – in 2018 – 1 september.
Naar de overtuiging van Dorpsbelang doet deze dag meer recht aan de omstandigheden waaronder Lieuwe Greidanus en Wiebe Bruinsma destijds overleden zijn.

De families en nabestaanden zijn over dit besluit geïnformeerd. Zij hebben de Oranjevereniging en alle direct betrokkenen bedankt voor het initiatief, de jaarlijkse herdenkingsceremonie hebben zij altijd bijzonder gewaardeerd.
Zij hebben ook laten weten dat zij om leeftijds- en gezondheidsredenen niet meer aanwezig zullen zijn.

Het bestuur van Dorpsbelang beraadt zich nog op een passende manier om op 1 september eer te bewijzen aan de omgekomen Indiëgangers.
 

2  maart

Eindelijk wat het weer eens zover er kon weer geschaatst worden op de ijsbaan van Tzum. Er stond wel een stevige wind maar dat kon de diehards niets deren, goed aankleden en schaatsen.
En natuurlijk kunnen de foto's ook niet ontbreken. na 6 jaar werd het wel weer eens tijd.
Klik maar op het plaatje
Foto's vrijdag Foto's zaterdag Foto's zondag


 

23 februari
De opbrengst van de collecte van de hersenstichting is €483.49.

Hartelijk dank hiervoor.

Namens de hersenstichting Jet Sandberg.

20 februari

  Nieuws van de redactie

We hebben alle uitgaven van de dorpskrant "Op e Hichte" van jaargang 36 (2016) en jaargang 37 (2017) op de site gezet. zodat je deze nog eens terug kan lezen. Je kunt ze vinden bij Op e Hichte en dan de knop  uitgaven dorpskrant. Veel terugkijk leesplezier.

De redactie
 

 7 februari
CONCERTCOMMISSIE

In 2003 is voor de Johanneskerk in Tsjom de stichting Toer en Tsjerke gevormd.
Vanuit deze stichting zijn in 2009 een aantal mensen benaderd en is de concertcommissie opgericht.
De ‘Concertcommissie Claes Douwesz’ bestaat uit muziekliefhebbers die de Johanneskerk in Tzum, met zijn prachtige orgel, willen promoten.

Ons doel als Concertcommissie Claes Douwesz is om in de kerk concerten te organiseren en muziek te laten horen die bij dit gebouw passen.

Om onze bestuurszaken te kunnen doen, zoeken wij enkele enthousiaste mensen ter versterking van ons team, met name iemand die de functie van secretaris kan vervullen.

Zou jij hiermee kunnen helpen?

Concertcommissie Claes Douwesz
Contact: Tjidsger Westerdijk, tel. 0517-452600 mail: westerdijk51@gmail.com

 
 6 februari

Rabobank Clubkas Campagne: Steun uw lokale club!

 De coöperatieve gedachte van de Rabobank is dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom organiseren wij onder andere de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank Clubkas Campagne is er om lokale clubs, stichtingen en verenigingen financieel een steuntje in de rug te geven. De bijdrage voor de clubs is afhankelijk van het aantal stemmen. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe hoger de bijdrage. Steunt u ook uw lokale club?

Stemmen alleen voor leden van de Rabobank
Van 28 maart tot en met 6 april brengen leden van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland hun stem uit op hun favoriete lokale clubs. Stemmen kan alleen als u lid bent van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland of dit vóór woensdag 1 maart 2018 wordt. Maar let op: niet iedereen met een Rabobankrekening is automatisch lid van de bank. Via Rabo Internetbankieren kan onder het tabblad 'Mijn gegevens' worden opgezocht of iemand al lid is. Het lidmaatschap is kosteloos. Leden van de Rabobank ontvangen eind maart per post hun stemcode en de link naar de stemsite.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap en de Rabobank Clubkas Campagne op
www.rabobank.nl/lnwf.
 

 27 januari


Foto's van de 34e halve marathon van Tzum

 

Klik maar op het plaatje voor alle foto's

 

Nog meer informatie zie www.svfriesland.nl of www.hardlopendnederland.nl

7 januari

Waarme Winterkuier

Op 6 januari heeft de toneelvereniging "Nut en Genoegen" een Waarme Winterkuier georganiseerd.
Z'n 150 deelnemers verdeeld over 6 groepen hebben hier aan mee gedaan. Op de route waren er allerlei items te bewonderen zoals verhalen, zang, dans, voorstelling, foto tentoonstelling, oude film van de fabriek, en het proeven van een drankje. Al met al een zeer geslaagde avond.
Klik maar op het plaatje voor de foto's.
 

7 januari

Vrijdag 5 januari tussen 10 en 11 uur ’s avonds hebben enkele kinderen het nodig gevonden om een stapel papier buiten in brand te steken. Gelukkig zag een van de omwonenden het gebeuren en heeft hij de brand kunnen blussen.

Natuurlijk is er bij de politie melding van brandstichting gedaan. Maar je wordt er niet vrolijk van dat er kennelijk (jeugdige) figuren in ons dorp rondhangen die zich zonder toezicht kunnen uitleven met vandalisme en brandstichting…

Los daarvan: gelegenheid maakt de dief. Daarom het dringende verzoek om oud papier niet meer de avond voor de ophaalronde buiten te zetten, maar dat op zaterdagochtend tussen 08:00 en 09:00 te doen.

Dat scheelt trouwens ook in geval van regen. Nat papier is wel lekker zwaar, maar moet extra gedroogd worden om het verder te kunnen verwerken. Kort gezegd: nat papier kost geld: als er (veel) papier gedroogd moet worden, levert de ophaalronde financieel minder op. En daar hebben we allemaal nadeel van.
 

4 januari

Oproep!!

Wie heeft er zin om op recreatieve wijze mee te badmintonnen!
Kom dan eerst vrijblijvend een keer langs op woensdagavond van 19.30-21.30 uur in de Moeting.
Leeftijd vanaf +/- 16 jaar tot ?
Voor meer informatie neemt contact op met Gelske Venema telefoonnummer 0517 452873/06 17381027

Hopelijk tot snel!!

15 december


Tzum een eigen plaats in de Canon van Friese Dorpen en Steden?

Kortgeleden werd in de kranten en via Omrop Fryslân aandacht besteed aan een bijzonder project. Na de landelijke canon van Nederland en die van de provincie Fryslân, is het nu de beurt aan alle dorpen en steden in onze provincie. Elke plaats, dus ook ons dorp heeft zijn eigen unieke geschiedenis, die verteld mag worden.

De projectorganisatie heeft de Vereniging Dorpsbelang benaderd om mee te doen. Op onze beurt plaatsen wij deze oproep. Voor het project zoekt de organisatie een of enkele enthousiaste mensen die helpen de historische gegevens van ons dorp in kaart te brengen en vast te leggen.

Het project “De canons van de Friese dorpen en steden” zal op 19 januari ’s middags tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel van start gaan. Een bekende Fries/Nederlander zal de aftrap verzorgen. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn dan kunt u deze datum alvast noteren in uw agenda.

Meer informatie is te vinden op de website www.dorpscanon.nl 

Als u aan het project wilt meedoen, kunt u dat aan Dorpsbelang laten weten (info@tsjom.nl). Wij zorgen er dan voor dat uw aanmelding op de goede plek terecht komt.

 

6 december

b
Bij deze foto's van de voorbereidingen en ons Sinterklaasfeest.
De peuters van It Hummelhonk hebben veel plezier beleefd aan het Thema Sinterklaas! klik maar op het plaatje

 

18 november


Intocht Sinterklaas
Op 18 november is Sinterklaas weer gearriveerd in Tzum. Dit keer kwam hij op de Schimmel aan.
Heel veel kinderen en ouders stonden hem al op te wachten, maar voor hij aankwam moest er eerst nog geoefend worden op de dans die kinderen geleerd hadden. Gelukkig was het net even droog toen de Sint kwam dus konden er eerst wat handjes worden geschud en pepernoten worden uitgedeeld. Daarna mocht iedereen mee de Moeting in waar het feest nog verder ging. Klik maar op het plaatje voor alle foto's die er gemaakt zijn.

 

 

 27 oktober

Halloween tocht 2017 Tzum

Vrijdagavond 27 oktober was er weer een Halloween tocht in Tzum. En wat een opkomst maar liefst 112 deelnemers hebben hier aan mee gedaan. Het was een zeer geslaagde Halloween. waarbij de laatsten pas in de kleine uurtjes binnen waren. klik maar op het plaatje voor de foto's.
 

21 september


Woensdagmiddag heeft Douwine Aardema namens de dorpsbelang Tzum een cheque van maar liefst 1000 euro in ontvangst genomen. Dit mooie bedrag is afkomstig van supermarkt Lidl Franeker die met de actie 'Lidl helpt lokaal' lokale initiatieven steunt.

Vorig jaar is het dorp verrijkt met Speeltuin en Park. Hoewel we al erg goed op weg zijn, zijn we nog niet klaar. We willen graag duurzame openbare verlichting aanleggen zodat ook in de donkere dagen gebruik kan worden gemaakt van 't Nije Fertier. De gift van Lidl Nederland gaan we hier voor inzetten

Ook zal het stroompunt worden aangelegd zodat we bijvoorbeeld bij een buitenspeeldag een springkussen kunnen regelen.

21 augustus


Op 25 juni 2017 werd er belijdenis gedaan door 5 jongeren. Ze hebben een filmpje gemaakt waarin ze allemaal persoonlijk uitleggen waarom ze belijdenis hebben gedaan. (klik maar op het plaatje)

17 juli

Buurtvereniging “De Lyntsjesnijers “ vieren 35 jarig bestaan!

 

Op zaterdag 15 juli 2017 vierde buurtvereniging De Lyntsjesnijers hun 35 jarig bestaan middels een Midsummerfeest!

Vanaf 14.00 uur stond de koffie, met Oranjekoek klaar en vanaf 14.30 uur waren er activiteiten voor zowel de kinderen als de volwassenen. Lees meer>>

 

 

3 juli


Het dorpsfeest ligt al weer achter ons. We kunnen terug zien op een zeer geslaagd feest en gelukkig was het weer veel beter dan werd voorspeld. Dan nu maar even na genieten van de foto's en filmpjes die er gemaakt zijn. De foto's van vrijdag en zaterdag zijn hier te zien. Ook zijn er een tweetal filmpjes gemaakt. Veel kijkplezier

Pearke keatsen Voorstelling met clown Sander vrijdag rondom de tent
Zaterdag Volleybal met handicap Zaterdag lawaai optocht en matinee
Filmpje zaterdag Volleybal Filmpje zaterdag waterglijbaan
17 juni


Op 17 juni is de nieuwe speeltuin op het oude kaatsveld officieel geopend door Wethouder Caroline de Pee en Willem Seepma, en heeft de naam gekregen "t Nije Fertier"

(Klik op het plaatje voor alle foto's)

29 april


De foto's van de Koninspartij staan inmiddels op de site van www.kfwezwis.nl 
 

9 november


Het is alweer een tijdje geleden dat er filmpjes uit de oude doos op de site zijn geplaatst.
En aangezien de dagen korter, en de avonden langer worden, ben ik maar eens in het archief gedoken, en heb daar een videoband gevonden van de verbouwing van ons dopshuis de "Moeting" in 1991.
Het dorpshuis en de pastory zijn toen grondig verbouwd onder leiding van Ruurd Abma, en Annelieke Leijstra, en met de hulp van ongeveer 150 vrijwilligers.

Op 27 maart 1992 is de Moeting feestelijk geopend door Sietse Greidanus die door het kops van Tzum is opgehaald van zijn woning aan de Franekerweg.
De kwaliteit van de filmpjes zijn niet perfect maar het is nog goed te zien wie er op staan. En dan blijkt ook dat er al heel wat Tsjommers op staan die niet meer onder ons zijn.
Om het wat overzichtelijk te houden heb ik de filmpjes wat onderverdeeld.
Ik hoop dat jullie het leuk vinden,

Lieuwe Bosch

 

Klik maar op het plaatje voor de filmpjes van de verbouwing van de Moeting in 1991
 

 

 
 

(C) Dorpsbelang Tzum