Laatste mutaties

>18-01 Slagerij Walburg folder Week3
>08-12 Schema oud papier 2021
>05-12 Kg oudpapier december
>04-12 V&A : Diverse spullen
>1811 Beleidsplan protestantse gem.
>17-10 Bestuursmutaties Dorpdbelang
>22-09 schema TV Tzum wintercomp.
>18-08 activiteitenkalender TV Tzum
>13-08 kippen eieren
>16-06 Ambi Kerk jaarrekening 2019
>16-06 Ambi jaarrek. 2019 diaconie
>06-03 mutaties begrafenisvereniging
>20-01 Nieuws Stichting MAST
>05-12 Schema oudpapier 2020
>31-10 V&A: Klusjes huis
>21-10 bestuursmutaties Knikkeraars