Laatste mutaties

>19-04 Slagerij Walburg folder Week16
>02-04 Kg oudpapier maart
>28-3 V&A: Laptop te koop
>03-02 V&A: Div. boeken gratis.
>31-01 voor al uw naaiwerk Gootske
>25-01 Activiteiten It Spinneweb 2021
>25-01 Diverse mut. Stichting MAST
>08-12 Schema oud papier 2021
>04-12 V&A : Diverse spullen
>1811 Beleidsplan protestantse gem.
>17-10 Bestuursmutaties Dorpdbelang
>22-09 schema TV Tzum wintercomp.
>18-08 activiteitenkalender TV Tzum
>13-08 kippen eieren
>16-06 Ambi Kerk jaarrekening 2019
>16-06 Ambi jaarrek. 2019 diaconie