Laatste mutaties

>13-05 Slagerij Walburg folder week20
>10-05 Kg oudpapier mei
>08-02 mutaties volleybalvereniging
> 25-01 Contactpersoon oud papier
>19-01 Nieuwjaars toernooi TV Tzum
> 12-12 Verslag dorpsfeest 2023
>07-12 schema oudpapier 2024
>27-11 Nieuwe website pkntzum.nl
>12-06 ANBI Transparantie PKN
>22-05 mutaties tusken terp en wetter
>22-05 activiteitenkalender TV Tzum
>20-03 mutaties begrafenisvereniging
>14-12 Begroting diaconie 2023
>16-11 schema TV Tzum wintercomp.
>28-09 mutaties Lynrsjesnijers
>05-07 V&A
>22-06 activiteitenkalender TV Tzum