In de zojuist verschenen Op e Hichte wordt melding gemaakt van een informatie-bijeenkomst op 10 december over Wha
tsApp Buurtpreventie.
Vanwege gebrek aan belangstelling is deze bijeenkomst geannuleerd.

Een van de buurtverenigingen wil WhatsApp Buurtpreventie organiseren en heeft Dorpsbelang gevraagd om te ondersteunen. Het standpunt van Dorpsbelang is dat het initiatief toegejuicht en ook ondersteund wordt als er dorpsbreed dus bij alle buurtverenigingen interesse is om aan te haken en het gezamenlijk te organiseren.

Helaas. Ook na herhaalde, gerichte oproepen heeft geen enkele buurtvereniging zich als belangstellende aangemeld. Ook met het oog op de locatie en de externe gastspreker heeft Dorpsbelang daarom besloten de informatiebijeenkomst niet door te laten gaan.

Voor meer informatie: info@tsjom.nl

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum