Losse fearren biedt ons dorp kansen

Met Losse fearren draagt Wonen Noordwest Friesland een steentje bij aan kleinschalige projecten die dorpen leuker, mooier en gezelliger maken. Sinds de lancering van Losse fearren in 2009 kregen honderden verenigingen en particulieren een bijdrage voor hun project.
Moeten sommige dorpen Losse fearren nog ontdekken, in dorpen als Tzum, Ried en Oosterbierum kloppen inwoners al vaker aan voor een steuntje in de rug.
Leefbaarheidscoördinator Willem Seepma is blij met al die aanvragen: ‘Als woningbouwcorporatie steunden we altijd al grotere projecten die de leefbaarheid ten goede komen, zoals de verbouw van een dorpshuis of de herinrichting van een dorpsplein. Met Losse fearren dragen we nu ook een steentje bij aan kleinere projecten. Want juist ook dat soort kleinere projecten maken dat het fijn is om in een dorp te wonen.’

Voorbeelden van succesvolle projecten zijn er genoeg. Bijvoorbeeld een schoonmaakactie in Boksum, waar 40 vrijwilligers het dorp schoonmaakten. Seepma: ‘Het is mooi dat het dorp weer spic en span is, maar het is ook mooi dat mensen samen aan de slag gaan. Je hoeft niet met iedereen uit de straat bevriend te zijn, maar het is wel handig dat je elkaar kent en helpt.’

Wie zelf een goed idee heeft, kan voor een bijdrage tot 300 euro terecht op www.lossefearren.nl. De aanvraag is eenvoudig: ‘De belangrijkste eis die we stellen is dat mensen samen actief aan de slag gaan en dat het een nieuw initiatief betreft. We zien ook graag dat onze huurders actief betrokken zijn. En natuurlijk steunen we alleen projecten in dorpen waar we als coöperatie huizen verhuren.’ Wie twijfelt of een project in aanmerking komt voor een bijdrage kan contact opnemen voor overleg via 0518-481494.

Op lossefearren.nl staan ook tientallen projecten ter inspiratie voor andere dorpen. Seepma: ‘We zien steeds vaker dat dorpen ideeën van elkaar kopiëren. In Minnertsga plantten de buren van de Tilledijk honderden bloembollen in hun straat en sloten de dag samen af met een maaltijd. Toen Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum dat las, organiseerden ze zelf ook een bloembol-dag. Dat is mooi om te zien.’

Meer informatie: lossefearren.nl

Tot 300 euro voor kleine projecten

Met Losse fearren draagt Wonen Noordwest Friesland een steentje bij aan projecten die dorpen leuker, mooier en gezelliger maken. Niet alleen grote initiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage. Losse fearren steunt ook kleine projecten met een bijdrage tot 300 euro.

De belangrijkste voorwaarden voor een bijdrage zijn dat je samen aan de slag gaat, dat huurders bij het project betrokken zijn en dat het project nog niet eerder in hetzelfde dorp is uitgevoerd. Dorpen als Ried, Tzum en Oosterbierum vragen al vaker een ruggesteuntje aan bij Losse fearren. Andere dorpen weten de weg nog zelden of niet te vinden.
Op lossefearren.nl staan tientallen voorbeelden van projecten die door enthousiaste buren gemakkelijk te organiseren zijn. Maak samen met de hele straat versiering voor het dorpsfeest, knap samen alle voortuintjes op of organiseer voor het eerst een buurtbarbecue.

Ook iets grotere projecten zijn nog eenvoudig uit te voeren. Zo organiseer je bijvoorbeeld gemakkelijk een leuke middag voor alle kinderen uit het dorp. De een regelt de uitnodigingen, een ander de spelletjes op het sportveld. Tussendoor limo drinken en koekhappen en de middag vliegt om. In Ried goten ze er nog een themasausje overheen – daar konden kinderen een spannende middag schatzoeken. Als echte piraten sleepten ze met kisten, gooiden ze kogels, vingen ze haaien en rolden ze tonnen. Dankzij Losse fearren konden alle kinderen kosteloos meedoen.

Een ander mooi voorbeeld is het dorpsfeest in Minnertsga. Een groep dorpsgenoten nodigde alle 60+ers uit voor een 'slach troch it doarp'. Het resultaat? Een prachtige kuiertocht vol verhalen over nu en herinneringen aan vroeger, met deelnemers tot 91 jaar oud. Welk dorp kan dat overtreffen?

Wil je een aanvraag doen? Ook dan kun je kun je terecht op www.lossefearren.nl voor een eenvoudig aanvraagformulier. Twijfel je over je aanvraag? Neem voor overleg gerust contact op via telefoonnummer 0518-481494.

 

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum