Positief en constructief vervolg op jaarvergadering Dorpsbelang

Bij de Jaarvergadering van Dorpsbelang op 26 maart zijn drie themaís benoemd die in Tzum aandacht vragen. Verkeer, Gedeelde ruimte (ín schoon en heel Tzum) en Vrijwilligers.
Per thema diende zich toen ook een aantal mensen aan die bereid waren ideeŽn te ontwikkelen. De afspraak was dat de aldus gevormde werkgroepen na drie maanden samen zouden komen om ideeŽn uit te wisselen en samen met de gemeente te kijken naar mogelijke vervolgstappen. 

Op maandag 25 juni (op de kop af drie maanden na de Jaarvergadering) kwamen vertegenwoordigers van de werkgroepen, de gemeente Waadhoeke en het bestuur van Dorpsbelang bij elkaar in De Moeting.

Na presentatie en toelichting van de werkgroepen vond een levendige, maar vooral ook open en constructieve gedachtewisseling plaats. Daarbij werd duidelijk dat vooral samenwerking met de gemeente veel kansen biedt.

 Veel initiatieven zijn de eerste verantwoordelijkheid van het dorp en de dorpsbewoners zelf, maar de gemeente wil een sterke ondersteunende rol vervullen. In de verdeling van geld uit het oude dorpenfonds kijkt de gemeente vooral naar ideeŽn en initiatieven die vanuit de dorpen zelf ontstaan. Naarmate een dorp meer zelf aanpakt, stelt de gemeente daar ook meer steun (en geld) tegenover.

De resultaten van het overleg worden na de komende vakantie door een aantal leden van de werkgroep samen met de gemeente verder uitgewerkt tot concrete actieplannen voor 2019.
Dorpsbelang heeft de coŲrdinatie daarvan op zich genomen.

Zowel de gemeente als de deelnemers en Dorpsbelang zijn erg ingenomen met deze manier van werken, waarin gezamenlijkheid en ambitie belangrijker zijn dan regels en voorschriften.

Open en constructief overleg tussen dorp Tzum en gemeente Waadhoeke

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum