Welkom bij de dorpskrant "Op e Hichte"
 

 
 Kopij voor Ope Hichte en voor de website.

De website commissie en de redactie van Ope Hichte hebben de koppen eens bij elkaar gestoken omdat we allebei graag het nieuws en de verslagen van de diverse verenigingen willen hebben.
Als redactie van Ope Hichte hoeven we bijna niet meer achter de kopij aan. Er is nog een enkele vereniging die we zo nu en dan even bellen. Zo moet het eigenlijk ook met de stukken voor de website. Er zijn echter een aantal verschillen tussen de website en de dorpskrant. De website moet zo actueel mogelijk zijn en in de dorpskrant kunnen de verslagen van de afgelopen twee maanden geplaatst worden. Verder moet de informatie en de verslaggeving op de website overzichtelijk en niet te lang zijn terwijl in Ope Hichte wel langere artikelen geplaatst kunnen worden. Als redactie zijn wij helaas niet op de hoogte van alle activiteiten die plaatsvinden. Dus vragen we u om zelf actie te ondernemen. Kopij wordt voor zowel voor Ope Hichte als voor de website gebruikt tenzij er uitdrukkelijk bij gemeld wordt dat dit niet op prijs gesteld wordt.

 

Kopij voor de dorpskrant Ope Hichte kunt u brengen of mailen naar:
Engbert Hellferich
Dekemastraat 15

redactie@tsjom.nl
 
Kopij voor de website kunt u mailen of brengen naar:
Lieuwe Bosch,
Jorit Martenstrjitte 16
lbosch@tsjom.nl
 

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum