Redactie

 

Redactie:                                                               
                                                                                       
Bart Yntema                                                             
Gerrit Strikwerda
Eeke Westra
Engbert  Helfferich
Gerbrich Elgersma

 
 

Redactieadres: 

Kopij voor de dorpskrant Op e Hichte kunt u brengen of mailen naar:
Bart Yntema
Jorit Martensstrjitte 15

e-mail: redactie@tsjom.nl       
 

Advertentietarieven

In de vergadering van de Vereniging van Dorpsbelang zijn de nieuwe advertentietarieven van de dorpskrant Op e Hichte met ingang van 1 januari 2016 als volgt vastgesteld:

Advertentie hele pagina                     5 keer per jaar                 150,00
Advertentie halve pagina                    5 keer per jaar                   90,00
Advertentie kwart pagina                   5 keer per jaar                   45,00
Advertentie achtste pagina                5 keer per jaar                   22,50

 Bij een eenmalige advertentie het aangegeven bedrag delen door 4.
Voor adverteerders van buiten Tzum wordt 25 % extra gerekend.

Verder is afgesproken dat adverteerders van buiten Tzum elke uitgave van
Op e Hichte zullen ontvangen waarin hun advertentie is geplaatst.

 

(C) Dorpsbelang Tzum