Sfeervol Voorproefje Slachtemarathon

 

Maandagavond organiseerde de Werkgroep Slachtemarathon een informeel Voorproefje in de Moeting. Zo’n 50 aanwezigen – lopers, vrijwilligers en belangstellende dorpsgenoten – genoten van de carnavaleske sfeer die komende zaterdag ook langs de Slachtedyk te beleven zal zijn. In ieder geval waren veel vrijwilligers al uitgedost met de kleding die zij zaterdag ook zullen dragen. Zo waren er de berendompteur, het kruidenvrouwtje, de pastoor en de waarzegster. Ook de dames van de trekzakgroep “Swingende Balgen” waren geheel in stijl gekleed.

 

Klaas Terpstra, zelf ook Slachte-loper, heette als spreekstalmeester iedereen van harte welkom. Hij deelde schouderklopjes uit aan iedereen die zich inzet en ingezet heeft. Met name werden de nijvere handwerkers genoemd, die samen vele tientallen meters vlaggenlijn hebben geborduurd, gebreid, gehaakt of anderszins geknutseld. Gelske Venema, een afvaardiging van de bewoners van Martenahiem en een van de leerlingen van de Staetlansskoalle ontvingen een eremedaille voor hun inspanningen.

 

Rika de Groot-Vollema werd in het bijzonder gehuldigd omdat zij vanaf het begin bij elke Slachtemarathon langs de dyk de lopers vermaakt met haar accordeon. Als “muoike Trien” zit zij komende zaterdag in haar Frysk kostuum weer ruim 4 uur lang te spelen. Deze Slachte is dus ook voor haar persoonlijk een jubileum, reden waarom zij extra in het zonnetje gezet is.

 

Klaas bedankte verder alle vrijwilligers die bij de Slachte betrokken zijn en wenste iedereen een mooie dag. En bij die wens sluit de Werkgroep zich helemaal aan!

Komt u zaterdag naar de Dyk om aan te moedigen en te kijken?
Houd dan rekening met de doorkomsttijden.
De hardlopers zullen onze Oase ergens tussen 07:15 en 08:30 passeren, de wandelaars worden verwacht
tussen 08:30 en 13:45.
Kom alstublieft met de fiets, alle wegen naar de Dyk zijn afgesloten voor autoverkeer.
En vergeet niet de Tsjommer dorpsvlag mee te nemen!

 

P.S. Vrijwilligers zijn nog van harte welkom! Zowel bij de opbouw als tijdens de marathon én na afloop kunnen wij nog wel wat extra hulp gebruiken.

Meld je aan via slachtemarathon@tsjom.nl of kom woensdag, donderdag of vrijdagavond om 19:00 u naar het Oaseterrein (bij Slachtehiem, Bayumerleane, Lollum/Arum).

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum