Geslaagde informatiebijeenkomst

Slachtemarathon 2018

Jongstleden maandag, 9 oktober, organiseerde de Stichting Slachtemarathon samden met de Vereniging Dorpsbelang een informatiebijeenkomst over de speciale 2018-editie van de inmiddels beroemde marathon. Zo’n 25 aanwezigen hoorden de presentaties van Anne Jochum de Vries en projectleider Immie Jonkman aan. En er was veel interesse: zowel tijdens de presentatie als later, bij een drankje, kregen en beantwoordden de vertegenwoordigers van de stichting  tal van vragen.

Doel van de bijeenkomst was om Tzummers goed te informeren over de plannen en ze er ook actief bij te betrekken. 2018 Wordt een bijzondere Slachte-editie, die niet over de dijk zelf, maar dwars door alle dorpen heen gaat. De tocht is 92 km. Lang en duurt twee dagen. De inschrijving is geopend, het maximaal aantal deelnemers (wandelaars, geen hardlopers) is vastgesteld op 10.000.

Ook Tzum krijgt op 31 augustus en 1 september bezoek van duizenden wandelaars én van vele andere belangstellenden. En, wat nog meer betekent: ons dorp is ook één van de 5 “út-en thúsdoarpen” waar wandelaars kunnen overnachten en waar ze op de middag en avond van 31 augustus van alles krijgen voorgeschoteld. Van een warme maaltijd tot een imponerende lichtshow* en muziekuitvoeringen…

De Stichting Slachtemarathon is eindverantwoordelijk en levert ook de nodige ondersteuning, maar wil intensief met het dorp samenwerken. Want zonder het enthousiasme en de inzet van de dorpsbewoners lukt het nooit om alle bezoekers het goede “thúsgefoel” te geven.

OPROEP

De “Slachtecommissie Tzum”, zoals wij die kenden, is om uiteenlopende redenen niet beschikbaar voor 2018. De organisatie zoekt dus nieuwe leden, die het leuk vinden om de schouders eronder te zetten en te helpen om de Slachte 2018 een echt feest van en voor Tzum te maken. Vooral op de onderdelen Logistiek, Creatieve programmering, Catering, Financiën en Algehele coördinatie (Dykmasterskip) kunnen wij nog wel wat versterking gebruiken. Tjerk Wijnia, die een aantal keren ervaring heeft opgedaan, wil de nieuwe commissie graag met advies en begeleiding op weg helpen. En verder gaat de nieuwe commissie intensief samenwerken met de specialisten van de Stichting, dus de commissieleden staan er absoluut niet alleen voor.

Een aantal nieuwe commissieleden komt op maandag 16 oktober om 20:00 in De Moeting bijeen om samen met Tjerk Wijnia en Immie Jonkman van de Stichting Slachtemarathon wat eerste lijnen uit te zetten. Wie een steentje wil bijdragen of zich wil oriënteren op wat er mogelijk is, is van harte welkom om aan te schuiven.

Je kunt je ook aanmelden via een mailtje aan slachtemarathon@tsjom.nl

* Voor een impressie van mogelijke lichtshows: kijk op https://vimeo.com/werc

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum