Begrafenisvereniging "TZUM".  opgericht januari 1877
Jaar 2013

Onderwerp: Waarom lid worden van de begrafenisvereniging ‘Tzum’

Voorzover u ons niet kent, willen wij u via dit medium nader kennis laten maken met de Begrafenisvereniging ‘Tzum’ te Tzum.

Waarom lid worden van de uitvaartvereniging?
Wij werken zonder winstoogmerk omdat wij willen voorkomen dat uitvoeren van begrafenissen en crematies steeds vaker een kwestie van zakelijk handelen wordt.
Deze doelstelling koppelen wij aan een persoonlijke dienstverlening.
Daarom hebben reeds zeer vele inwoners van ons dorp gekozen voor onze uitvaartvereniging.

Wat kost u het lidmaatschap?
Vanaf de leeftijd van 18 jaar bent u voor slechts € 15,00 per persoon per jaar lid van onze vereniging.

Welke voordelen biedt u het lidmaatschap?

  • Onze vereniging werkt zonder winstoogmerk
  • Wij proberen de kosten beheersbaar te houden
  • U ontvangt een ledenkorting, op dit moment € 500,-- per uitvaart of crematie
  • Geen zakelijke, maar een persoonlijke dienstverlening

Wat te doen bij een overlijden?

eerst contact opnemen met bode: 
Uitvaartverzorger Henk Smits
Hearewei 9
8855 AZ  Sexbierum
email: henksmits@waslicht.nl
tel. 0517-591326
mob. 06-11922424

Wat kost tegenwoordig een begrafenis?
De huidige gemiddelde kosten ca € 3.000,-- à € 4.000,--
Voor een grafsteen moet u rekening houden met een extra bedrag tussen de € 2.500,--
en € 4.500,--

Afhankelijk van ieders persoonlijke situatie kan het gewenst zijn om een aanvullende voorziening te treffen. U kunt zich eventueel ook bijverzekering. Dit kan via onze vereniging.

Voorzitter Trix Strikwerda-Galema tel: 0517-452507 / 0610482512 tstrikwerda@strikwerda.nl
Secretaris:
G. Elgersma-Palma              tel.0517-452988    e-mail: gerbrichelgersma-t@telfort.nl
Penningmeester: A. Wielenga                 tel. 0517-452824   e-mail:
aenjwielenga@ziggo.nl
lid:
Gerry Adema
lid: Aagje Jorna-Durks
lid: Ernst Rusticus
lid: Akke Meinsma

Ledenadministratie: mevr Gerry Adema  06-55806011  g-adema@home.nl

A
dreswijzigen  en geboortes e.d kunnen aan Gerry  worden door gegeven
Secretaris : G. Elgersma-Palma Wommelserweg 80 8804 NN Tzum
Tel 0517-452988
Bankrekening: 3204.51.313
K.v.K. 01079920

 
     

 

(C) Dorpsbelang Tzum