Verrassende Jaarvergadering Dorpsbelang  op 26 maart 208

 

Maandag 26 maart vond de jaarlijkse algemene vergadering van Dorpsbelang Tzum plaats. Er was een mooie opkomst van zo’n 60 dorpsbewoners. Ook van gemeentezijde was er ook flink wat belangstelling. Wethouder Haarsma en enkele medewerkers, maar ook verschillende raadsleden, waaronder onze dorpsgenoten Tjerk Wijnia en Govert Geldof, waren present.

 

Bij de opening haakte voorzitter Abe de Vries aan bij de oude hitsong “Teach your children”. Hij merkte op dat de taak van ouders is om hun kinderen het goede bij te brengen, maar dat ouders ook naar hun kinderen moeten luisteren om ze beter te begrijpen. Zo zit het ook met de verhouding tussen de gemeente Waadhoeke en het dorp Tzum – de gemeente moet duidelijk zijn over de regels en de grenzen van wat kan, maar ook luisteren naar de wensen in ideeën van ons dorp.

 

Zoals gebruikelijk vond eerst de officiële algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelang plaats. Die verliep buitengewoon vlotjes. Er werd stilgestaan bij de noodzakelijke renovatie van de grote zaal (gymzaal) van De Moeting. Die moet ingrijpend aangepast worden om te kunnen voldoen aan de steeds strengere (veiligheids)regels en voorschriften. Gelukkig is op de valreep van 2017 nog een subsidie-toezegging binnengekomen.

Ook het nieuwe park en het onderhoud daarvan kreeg even aandacht. Hoewel het park van en voor het hele dorp is en er ook volop van genoten wordt, kost het helaas veel moeite om vrijwilligers voor het onderhoud te vinden.

De voor 2018 bedachte speciale editie van de Slachtemarathon gaat helaas niet door. De voorzitter sprak de hoop uit dat de nieuwe commissie die in oktober 2017 aangetreden is, ook voor de reguliere editie van 2020 beschikbaar blijft.

Stichting Mast heeft geen molen meer, waardoor er in 2017 geen geld uitgekeerd is. Er wordt gewerkt aan plannen voor een nieuwe molen.

 

Na het officiële vergaderdeel volgde niet de gebruikelijke pauze, maar werd het stokje direct overgenomen door Jaap Koen Bijma van Doarpswurk. Hij vertelde in het kort wat er verder ging gebeuren en introduceerde 3 acteurs van Tryater, die improviserend aan de slag gingen met wat zij voor de vergadering van bezoekers hadden gehoord.

 

Daarna was het tijd om in beweging te komen. Gezamenlijk werd met de voeten gestemd op een aantal stellingen (voor of tegen), waarna er 6 groepjes verspreid over de Moeting aan de slag gingen over de plussen en de minnen van het dorp.

 

 

Weer samen in de grote zaal zijn alle plussen en minnen van de groepen verzameld. Er bleken drie belangrijke thema’s, waarvan het merendeel van de aanwezigen het belangrijk vinden dat die aandacht krijgen: Verkeer en verkeersveiligheid, Vrijwilligerstekort en Openbare ergernissen (“het dorp schoon en heel”). Rond elk van deze thema’s is een werkgroepje geformeerd dat “hun” thema in de loop van de komende maanden gaat uitwerken in een min-of-meer concreet actieplan.

 

Het is de bedoeling dat die plannen eind juni bij elkaar gebracht worden, waarna het overleg met de gemeente over de uitvoering kan starten en er direct na de zomervakantie concrete uitwerkingen en plannen voor dit en komend jaar liggen.

Natuurlijk kan ook bij Waadhoeke niet alles en zeker niet alles tegelijk, maar alles is wel bespreekbaar.

 

Met deze verrassende avond heeft Dorpsbelang de eerste stap gezet naar een nieuwe Dorpsvisie. Het is de bedoeling dat die niet meer door een (duur) extern adviesbureau geschreven wordt, maar via concrete projecten en acties vanuit het dorp zelf ontstaat.

Deze succesvolle avond wordt dus vervolgd…

 

Klik hier voor een foto-impressie van de avond, gemaakt door Lieuwe Bosch

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

(C) Dorpsbelang Tzum