Lidmaatschap dorpsbelang

 

 Lidmaatschap

De contributie voor 2010 bedraagt 17,50 per gezin. Hiervoor ontvangt u tevens 6 x de dorpskrant Op e Hichte.
Wij verzoeken u ons te machtigen om dit bedrag te innen.

Ledenvergadering

Het bestuur organiseert ieder jaar in maart de ledenvergadering, die wordt gehouden in ons Dorpshuis de Moeting.
Tijdens deze vergaderingen worden vaak onderwerpen behandeld die te maken hebben met de toekomst van ons dorp. Hier kunt u uw mening geven.

Lid worden

Via een mail naar info@tsjom.nl  met u gegevens. Het bestuur neemt dan contact met u op.
Natuurlijk kunt u het ook melden bij een van de bestuursleden.

 

(C) Dorpsbelang Tzum