Nieuws van de vereniging van Dorpsbelang

 

3 april 2018

  .Jaarvergadering Dorpsbelang met verrassende wending

Op maandag 26 maart vond de jaarlijkse algemene vergadering van de Vereniging Dorpsbelang plaats in De Moeting. Natuurlijk was er het officiële vergaderdeel, maar daarna kreeg de avond een verrassende wending.

Klik hier voor een verslag en hier voor een foto-impressie van Lieuwe Bosch

 

3 maart 2018

Download hier:

Het jaarverslag 1016 in pdf
De notulen van 7 maart 2016 in pdf
De agenda jaarvergadering 2017 in pdf

Doarpsbelang Tsjom

Vereniging van Dorpsbelang Tzum

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelang Tzum op maandag 6 maart 2017 in Dorpshuis “De Moeting”.
                          Koffie/thee vanaf 19.30 uur. Aanvang 19.45 uur.

   Agenda

1.         Opening.

2.         Mededelingen.

3.         Ingekomen stukken.

4.         Notulen jaarvergadering 7 maart 2016

Een aantal exemplaren van de notulen zijn voorafgaand aan de jaarvergadering beschikbaar *

5.         Secretarieel jaarverslag over 2016. *

6.         Financieel jaarverslag over 2016. Ter inzage op de jaarvergadering.

7.         Verslag kascommissie (Anne Aardema 2e x en Marnix van der Heide 1e x) en benoeming nieuw lid.

8.         Bestuursverkiezing.

            Aftredend, niet herkiesbaar:                           Freerk Leijstra
            Aftredend, niet herkiesbaar:                           Thijs van Abbema

Verkiesbaar:                                                    Rob van Gulik

Verkiesbaar:                                                   Marnix van der Heide

            Er zijn nu nog vacatures voor 4 nieuwe bestuursleden.

Kandidaten kunnen tot uiterlijk vrijdag 3 maart 2017 worden aangemeld bij de secretaris,
dhr. F. Leijstra, Voorstraat 10 of via
info@tsjom.nl.

9.         Uitreiking “Beker van verdienste 2016”.

            Suggesties kunnen (met motivatie) tot uiterlijk zondag 5 maart 2017 schriftelijk worden
            ingeleverd bij de secretaris, dhr. F. Leijstra, Voorstraat 10 of via
info@tsjom.nl.

10.       Spinnenweb.

11.       Sinterklaas.

12.       Rondvraag.

13.       Pauze.

14.       Presentatie Sicco Gerlsma van de Stichting Lost Animals:
Restaurateurs Willem Schaafsma, Sicco Gerlsma en zelfslachtende slager Jan Walburg hebben de stichting Lost Animals opgericht. De Friese stichting wil dierenleed en verspilling van vlees van zogenaamde verloren dieren als stierkalfjes, geitenbokjes en Jerseystiertjes verminderen en het vlees terug op het bord krijgen.
De stichting Lost Animals werkt daartoe samen met regionale melkveehouders, veehandelaren, slachters, slagers en restaurants.

15.       Sluiting.

 

* De notulen en het jaarverslag van 2016 zijn ook te lezen via de website www.tsjom.nl.
Tevens bestaat de mogelijkheid om deze vanaf donderdagavond 2 maart 2017 in te zien bij de secretaris.

 

30 november Nieuw plan bevaarbaar maken kleine vaarwegen Noardwest Fryslân
 
De werkgroep Lytse Farwegen heeft dinsdag 15 november gedeputeerde Hans Konst van de provincie Fryslân een adviesrapport aangeboden over het bevaarbaar maken van de kleine vaarwegen tussen Bolsward en Franeker. De overhandiging vond plaats tijdens een gebiedsbijeenkomst van het Gebiedsplatform Noardwest Fryslân.  lees meer >>
 
 

 

(C) Dorpsbelang Tzum gamaakt door L. Bosch