Doarpsbelang Tsjom

Vereniging van Dorpsbelang Tzum
 

Welkom bij de Vereniging van Dorpsbelang Tzum.

Dorpsbelang Tzum is een vereniging waarvan een groot aantal inwoners van Tzum lid zijn en vervult verschillende functies in het dorp, zoals daar zijn:

1.          Belangen behartigen namens (een deel van) het dorp en aanspreekpunt voor gemeente en soms provincie.
2.         Aanspreekpunt voor verenigingen.
3.         Nieuwe zaken ontwikkelen die de leefbaarheid in ons dorp ten goede komen.
4.         Uitvoerder van activiteiten, zoals uitgifte dorpskrant, inzameling oud papier, beheer AED en onderhoud website.
5.         Als er draagvlak voor is kan dorpsbelang optreden als bemiddelaar bij conflicten tussen organisaties in het dorp.

Het bestuur organiseert elk jaar in maart de algemene ledenvergadering die wordt gehouden  in dorpshuis de Moeting. Tijdens deze vergadering worden vaak onderwerpen behandeld die te maken hebben met de toekomst van het dorp. Ook kunt u hier uw mening over de ontwikkelingen in het dorp geven.

 

 

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum