Passage

 

 Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

                                                                                                  afdeling Tzum

 

Op woensdag 21 oktober 20.15 om 19.45 uur komt Passage bijeen in “de Moeting”.

 

Sprekers op deze avond zijn de fam. Zandstra- Tillema uit Harich.

 

Het onderwerp is: Het Thomashuis (Opvang voor mensen met een verstandelijke beperking).

De fam. Zandstra vertelt uit eigen ervaring over het werken in een Thomashuis.

 

We hopen op een fijne bijeenkomst

 

Gasten zijn van harte welkom

               

 

                                                                                                          Het bestuur

                                                                                                                 

 

Kofjemoan bij "KLAFA" chocoladefabriek Achlim 27-8-2014

 
 

 

                                                                                                  

 

(C) Dorpsbelang Tzum