Welkom

in het kader van Anbi-transparantie dienen alle kerkelijke
gemeenten te voldoen aan de wettelijke eisen die de overheid hieraan stelt.

 
 
Beleidsplan Prot. Kerk Tzum
Anbi - Diaconie
Beleidsplan College van Diakenen 2015.
Anbi-Transparantie PKN
 
 

                              

  Op 25 juni 2017 werd er belijdenis gedaan door 5 jongeren. Hierbij het filmpje waarin zij belijdenis doen:  
 

    

 

(C) Dorpsbelang Tzum