Welkom

in het kader van Anbi-transparantie dienen alle kerkelijke
gemeenten te voldoen aan de wettelijke eisen die de overheid hieraan stelt.

 
Jaarrekening 2015 diaconie
Beleidsplan Prot. Kerk Tzum
Anbi - Diaconie
Beleidsplan College van Diakenen 2015.
Anbi-Transparantie PKN
 
 

Kerkdiensten van zondag 13 april t/m zondag 14 mei 2017

               

13 april           Witte Donderdag     

                        19.30 uur        Ds. A.E. de Jong – Wiersema

                                               Viering Heilig Avondmaal

 

14 april           Goede Vrijdag

                        19.30 uur        Ds. A.E. de Jong - Wiersema 

 

15 april           Stille zaterdag                      

                        21.00 uur        Ds. A.E. de Jong - Wiersema 

 

16 april           Eerste Paasdag

                        09.30 uur        Ds. A.E. de Jong – Wiersema

                                               M.m.v. Chr. Muziekver. ‘Euphonia’ uit Wommels

17 april           Tweede Paasdag

                        Dienst in Martenahiem                    

                        09.30 uur        Drs. J.L. de Haan, St. Annaparochie

 

23 april           09.30 uur        Ds. R.A. de Jong

                                  

30 april           09.30 uur        Ds. A. Bouman, Leeuwarden

                                  

7 mei               09.30 uur        Ds. A.E. de Jong - Wiersema            

                        19.30 uur        Ds. A.E. de Jong - Wiersema 

 

14 mei             09.30 uur        Ds. A.E. de Jong - Wiersema            

                                               Viering Heilig Avondmaal (aan tafel)

 

 

                                       

 
 

    

 

(C) Dorpsbelang Tzum