Welkom

in het kader van Anbi-transparantie dienen alle kerkelijke
gemeenten te voldoen aan de wettelijke eisen die de overheid hieraan stelt.
 
 
Beleidsplan Prot. Kerk Tzum
Anbi - Diaconie
Beleidsplan College van Diakenen 2015.
Anbi-Transparantie PKN
 
 

                              

 
Profielschets vacature predikant Protestantse Gemeente te Tzum

Het beleidsplan Protestantse Gemeente Tzum 2019 – 2024 is een basisdocument, als uitgangspunt voor de profielschets van de nieuw te beroepen predikant.
De daarin verwoorde visie en missie luiden

Wij willen een levende gemeente van Jezus Christus zijn, die tijd neemt voor God en tijd maakt voor mensen.

en daartoe

Het evangelie van Christus wil uitdragen
Achter het verlossingswerk van Jezus willen staan en ons laten leiden door Gods Geest.
Haar diaconale opdracht uitvoert, dichtbij en ver weg
Als kerk een gastvrij huis wil zijn, midden in de Tzummer samenleving

Profiel

De predikant staat van harte achter deze visie en missie van de Protestantse Gemeente van Tzum.
De predikant zal een leidende en inspirerende rol vervullen in zowel het ‘leren’, het ‘vieren’ als het ‘dienen’ in onze gemeenschap.
De predikant zal samenwerken met de ambtsgroepen.
De vacature betreft een (voltijdbaan.)

Kerk naar buiten:

Hij/Zij ondersteunt van harte dat de Protestantse Gemeente van Tzum een gastvrije kerk en een warme gemeenschap in de Tzummer samenleving wil zijn en werkt daaraan mee.

Hij/Zij heeft oog voor mensen en groepen in (materiële) nood, dichtbij en ver weg.

Kerk van binnen:

De eredienst is het hart van het ‘gemeente van Christus zijn’. Daar komt de gemeenschap samen, is er verkondiging en ontmoeting, om gemotiveerd en geďnspireerd haar taak in de wereld te gaan vervullen, ieder op zijn of haar plaats.

Het pastoraat is wezenlijk voor zijn/haar werkzaamheden.

De jeugd is de generatie waarvan wij hopen dat ze in de toekomst de gemeente zal gaan dragen en het evangelie zal laten doorgaan. Er is daarom behoefte aan ondersteuning bij het jeugdwerk, om de jeugd dichtbij de kerk te houden/brengen.
We staan open voor nieuwe ideeën en initiatieven.
Ook is de realiteit dat er een terugloop van de “oudere jongeren” is, die wij graag weer terug zien komen.

Algemene persoonskenmerken:

• Onze voorganger en reisgenoot is, opbouwend, inspirerend, tastend, zoekend, lerend onderweg, daarin authentiek en herkenbaar in eigen geloofsbeleving.
• Pastoraatsmens, toegankelijk, bindend, warm persoon, die midden in de samenleving staat en een brede maatschappelijke interesse heeft.
• Die zich thuis voelt in een dorp op het platteland.
 
 
 
  Op 25 juni 2017 werd er belijdenis gedaan door 5 jongeren. Hierbij het filmpje waarin zij belijdenis doen:  
 

    

 

(C) Dorpsbelang Tzum