Bestuur bij Buurtvereniging

 
 

Voorzitter:                Hauke van derMeulen

Secretaris:                Martha van der Veen en Corina van Wieren

Penningmeester:     Frouke Bleeker
Lid:                             Siebrigje Noordmans

Lid:                             Patrick van Noort
 

Contact:                    buurtver.lyntsjesnijers@gmail.com

 
 

 

 

    

 

(C) Dorpsbelang Tzum