Bestuur bij Buurtvereniging

 
 

Voorzitter:         Hauke van derMeulen

Secretaris:         Martha van der Veen en Corina van Wieren

Penningmeester:    Bart Yntema
Lid:                           Siebrigje Noordmans

Lid:                 Ronald Jorna
 

Contact:                    buurtver.lyntsjesnijers@gmail.com

 
 

 

 

    

 

(C) Dorpsbelang Tzum