Nieuws van buurtvereniging

10 maart 2018

Nieuws van Buurtver. De Lyntsjesnijers.

Afgelopen zaterdag 10 maart hielden de Lyntsjesnijers hun jaarlijkse Ledenvergadering in dorpshuis De Moeting. Deze vergadering begon om 17.00 uur en hier konden we een kleine 40 buurtgenoten welkom heten. Voor de aanwezige kinderen werd er een film gedraaid!

Het werd een vlotte vergadering waarin afscheid werd genomen van twee bestuursleden; Maaike van der Weij de Jong is 5 jaar secretaresse geweest en vond het nu tijd voor iets anders. Zij kreeg uit handen van voorzitter Hauke een bloemetje overhandigd voor bewezen diensten. Uiteraard ondersteund door een applaus van de aanwezigen! Jeltje Weijer Greidanus ( helaas wegens ziekte niet aanwezig) heeft haar termijn van vier jaar er ook op zitten en ook zij treed af. Ook zij wordt bedankt voor haar inzet voor de buurtvereniging en haar bloemetje is thuis bezorgd!

Bart Yntema en Nynke Strikwerda Hilverda waren aftredend en herkiesbaar en gaan dus nog minimaal n jaar door!            Gelukkig hebben we voor de ontstane vacatures weer twee nieuwe kandidaten kunnen vinden. Martha van de Veen en Jella Bakker komen de komende vier jaar het bestuur versterken! Ook hiervoor applaus!

Er werd tevens een datum gepland voor het buurtfeest in 2018, dit zal worden gehouden op zaterdag 15 september! Deze datum kan dus alvast aan gestreept worden in de agenda en/of kalender!!

Na deze vergadering stond een Italiaans buffet klaar waar we met zn allen lekker van hebben gegeten. Hans en Toos Booms, Willem Starke en Ronald Jorna waren de koks voor deze avond en zij hadden goed hun best gedaan want de Spaghetti en Penne met de twee sauzen waren heerlijk!

Voordat we aan het IJsbuffet toe waren hebben we een TOP 2000 quiz gedaan. Bij binnenkomst kregen de buurtbewoners een gekleurd papiertje mee en hierdoor ontstonden vijf groepjes die tegen elkaar speelden. Het bleek een pittige quiz te zijn met soms lastige vragen, toch kwam er uiteindelijk een winnaar. Dit was de groep met het Gele papiertje en zij mochten als eersten naar het ijs buffet! Ook dit liet zich weer goed smaken. Hierna vonden sommige buren het goed en gingen huiswaarts, anderen dronken nog even een borreltje om even later ook huiswaarts te keren. Het was al met al een gezellige avond en we doen dit vast wel weer eens!

                                                                                                                                  HVDM

 

 

    

 

(C) Dorpsbelang Tzum