Nieuws Stichting MAST

Januari 2020

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om een nieuwe en grotere windmolen te plaatsen op de bestaande locatie Laakwerd bij Tzum. Dat wordt in 2020 verder uitgewerkt.

De mogelijkheden voor het (rendabel) opwekken van duurzame energie is van vele factoren afhankelijk. Bepalend is het overheidsbeleid. Vanaf 2019 biedt de provincie Fryslân beperkt meer ruimte voor het opschalen (vergroten) van bestaande (dorps-)windmolens. Daar gaan wij nu gebruik van maken. Dat kan voor onze situatie alleen rendabel gemaakt worden via een zogenaamde Postcoderegeling met verlaagd energiebelastingtarief. Hierbij geldt als voorwaarde dat burgers en bedrijven in coöperatief verband een duurzame energie-opwekinstallatie exploiteren. Dit als alternatief voor het ‘salderen’ als zij thuis of bij het bedrijf geen opwekmogelijkheden hebben.

Een energiecoöperatie sluit goed aan bij onze stichtingsdoelstellingen. Alleen wordt het werkgebied niet meer beperkt tot de inwoners van Tzum maar breder in de regio voor bepaalde omliggende  postcodegebieden. Ook de gemeente Waadhoeke werkt graag mee aan een dergelijk energieproject met volledige burgerparticipatie. Het sluit perfect aan bij de energietransitiedoelen van onze overheden.

Stichting MAST zal blijven bestaan als verpachter van de grond en met de huuropbrengsten daarvan de dorpsactiviteiten in Tzum blijven stimuleren. De in december 2019 opgerichte coöperatie ‘Tzummer Organisatie voor Energie in de Regio’ (TOER) U.A. gaat de nieuwe windmolen exploiteren. De verwachting is dat die eind 2020 wordt geplaatst. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van coöperatie TOER U.A. (www.toer.frl).

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum