Nieuws Muziekvereniging "Brassband Tzum"

Laatste nieuws Brassband Tzum
 

07-08-2019

Nieuws van brassband Tzum

Nu ik dit schrijf zit ook ons seizoen er op. Een seizoen met veel gezichten. Naast de blije gebeurtenissen ook de zorgen om het voortbestaan van de vereniging. In mei kwam de uitslag van de Rabo Clubkas campagne. Door uw stem werd ons €782,05 uitgekeerd, een geweldig mooi bedrag!

Allen die hun stem op ons hebben uitgebracht heel hartelijk dank. Een minder geslaagde actie was onze plantjesmarkt op 10 mei. Prachtige plantjes, maar helaas geen afnemers.

Waar we met veel plezier en trots naar terugkijken was ons optreden met de Proms of Tsjom. Samen met veel eigen Tzummer muzikanten de feesttent op zijn kop zetten. Wij en jullie hebben genoten. Wie weet kunnen we met ons dweilorkest “De Brasspiepkes” nog wat optredens verzorgen.

Op zondag 30 juni konden we hetzelfde repertoire gebruiken bij de hoofdklasse kaatspartij in Harlingen waar we al een jaar of zeven present zijn. Ons laatste optreden hebben we met de fanfare “De Bazuin” uit Tzummarum gedaan op het festival in It Heidenskip. Onze dirigent staat voor beide orkesten. Wel gaaf om in zo’n groot orkest te spelen. Daarna volgde nog een barbecue.

Na de vakantie starten we met een kleiner aantal leden. Die trend zet zich helaas door. Daarom roepen we alle Tzummer muzikanten op die ooit in ons orkest gespeeld hebben of elders in een orkest spelen om eind november een concert te geven. Daarnaast vindt op school een project plaats om jeugd warm te maken voor de blaasmuziek.

In verschillende dorpen is een volwassenproject bezig met beginnende muzikanten. Deze projecten draaien heel goed, en dus proberen we het hier ook. Wie weet wat voor talenten hier wonen.

Het mooie is dat je nergens aan vast zit. De lessen zijn vrijblijvend te volgen. Inmiddels is de flyer in het dorp verspreid en vind je die ook op onze Facebook pagina. Ik zou zeggen: “Net stinne, der hinne!”.

Iedereen een fijne zomer gewenst!

 
 

 
1-4-2016

Dit jaar doet Brassband Tzum wederom mee aan de Rabobank Clubkas Actie. Dit is een initiatief van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op onze vereniging uitgebracht worden, hoe meer sponsorgeld wij ontvangen!


Bent u lid van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland? Stem dan van 6 t/m 15 april op ons. Leden ontvangen vlak voor de stemperiode een brief met een unieke stemcode, waarmee u kunt stemmen. Op www.rabobank.nl/lnwf  is meer te lezen over de Rabobank Clubkas Campagne.
 
 

3-01-2016

De afgelopen tijd stond vooral in teken van de feestdagen. Het eerste item was kerstconcert in samenwerking met organist Sander van Marion. Vervolgens hebben we ons bijdrage geleverd bij de kerstnachtdienst. Foto`s hiervan kunt u op de site vinden. Tevens is er een nieuwe groepsfoto gemaakt, deze vindt u bij welkom. Tijdens de laatste repetitie van het jaar, 29 december, hebben we gezellig met elkaar gezeten. Dit onder genot van een hapje en drankje.

 

31-10-2015

Zondag 25 oktober hadden we HaFaBra concert. De orkesten die meededen waren Stedelijk muziekcorps Harmonie Franeker, CMV Wubbenus Jacobs Arum en Brassband Tzum. Alle bands hebben een programma ten gehore gebracht. In pauze vond er een grote verloting plaats, deze verloting bracht €319,50 op. Iedereen bedankt voor de bijdrage.

Momenteel zijn we aan het repeteren voor de sinterklaas intocht, deze vindt plaats op zaterdag 21 november. Daarnaast zijn we bezig met het kerstrepertoire. Op zaterdag 19 december vindt er een kerstconcert plaats samen met organist Sander van Marion in de Johanneskerk te Tzum.

 

28-09-2015.

Sinds dinsdag 18 augustus is Brassband Tzum weer volop aan het repeteren. Aan het begin van het seizoen hebben we enkele nieuwe leden welkom mogen heten, dit zijn: Wybrig Aardema op 2de alt, Pieter-Gerben Palma op 2de trombone en Douwe Zijlstra op es-bes. We heten ze van harte welkom bij de vereniging en hopen dat ze een plezierige tijd bij ons mogen beleven. Daarnaast is Petra de Schiffart overgestapt van cornet op es-bas.

Het eerste concert wat op het programma staat is hafabra concert op zondag 25 oktober. Dit concert is in samenwerking met Harmonie Franeker o.l.v. Luc Feikens en Fanfare Wubbenus Jacobs Arum o.l.v. Arjen Steur. Natuurlijk zal Brassband Tzum o.l.v. Marten Miedema ook haar bijdrage leveren. Het concert start om 16.00 uur in dorpshuis de Moeting Tzum. In de pauze vindt er een grote verloting plaats waar weer vele leuke prijzen zijn te winnen. De entree is gratis. Graag tot ziens op zondag 25 oktober!

 

6-6-2015
1e
edysje “Lyntsjepop” 2015:

Nei  sawat in jier fan tarieding wie it dan eins safier, op in prachtich sműk oanklaaid ” Lyntsjepark “ koe de Brassband fan Tsjom tegearre mei Piter Wilkens en de top 100 band Downtown Live fanôf 21.00 oant é mei 22.30 in muzikale toppresintaasje jaan mei muzyk foar eltsenien.

Dęrnei hat Downtown Live derfoar soarge dat de fuotten noch oant  ien oere ta fan de flier koene,  of gewoan noflik under it genot fan in hapke en drankje de jűn gesellich ôfslúte.

Wat wie “It doel”, de jongerein en âlderen (wer) entűsjast meitsje foar de Blaasmuzyk, mar natuerlik ek in moaie feestjűn foar de besikers en ús as Brassbandleden.

Oan de reaksjes te hearren fan it oanwęziche publyk is dit tige slagge, en ja,  litte we earlik węze, we hiene hope op wat mear publyk, mar sjoen de konkurerende aktiviteiten yn de omlizzende doarpen meie we seker net klaaie.

De foto’s dy’t makke binne en dus ek op é webside fan Tsjom en de Brassband steane, sizze mear as wurden, dat ik woe it hjir kwa tekst  mar by litte!

Ut namme fan de Brassband,

En de “Lyntsjepopkommisje” besteande út Piet Sijtsma,  Alie Rispens,  Dieuwke Greidanus,                en Jan H. Hazenberg.

Mei freonlike, muzikale groetnis  en graach oant takom jier by de 2e edysje “Lyntsjepop” .
                                                                                                                         (Klik op het plaatje voor de foto's)
JHH. (juny 2015)

 
10-4-2015

Vrijdag 10 april zijn we met Brassband Tzum naar het Gouden Spiker Festival in Ureterp geweest. We speelden daar een programma met een koraal, een mars, een solo en een verplicht werk. De solo werd gespeeld door Gerbrich Greidanus op euphonium. We kunnen terug kijken op een succesvolle avond, we hebben namelijk drie prijzen gewonnen. Een bronzen spijker op het gehele programma, een 3de prijs op het verplichte werk en een 3de prijs voor onze soliste. Op deze site kunt u ook foto`s vinden van deze avond.

Nu gaan we volop aan de slag voor ons promsconcert ofwel lyntsjepop. Dit zal een concert worden in samenwerking met Downtown Live en Piter Wilkens en vindt plaats op zaterdag 6 juni.
 

De laatste tijd stond er heel wat op het programma.

Zo hadden we zaterdag 7 maart een studiemiddag met s`avonds een try-out concert voor het Gouden Spiker Festival. Dit was in samenwerking met Hosanna Wons. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.

Op zaterdag 21 maart hadden we ons jaarlijkse bazar. We hadden diverse activiteiten zoals bingo, draaiend rad, blikgooien, darten, grabbelton en kwartjespot. Deze avond heeft €1140 opgebracht, iedereen bedankt voor de bijdrage.
klik hier voor de foto's

Zondag 22 maart hadden we tevens een try-out concert voor het Gouden Spiker Festival, dit maal in Nij Altoenae. Hierbij deden drie verschillende verenigingen mee. Ook dit was zeer geslaagd. 10 april is het zover, dan gaan wij naar het Gouden Spiker Festival toe, we zullen zien hoe dit uitpakt.
Klik hier voor de foto's

Tevens hebben we twee nieuwe leerlingen binnen onze vereniging mogen verwelkomen: Wiebrig Aardema en Pieter Gerben Palma. Wij wensen ze veel succes en plezier toe bij het maken van muziek.

 

In de week van 8 t/m 14 december zijn wij bij u aan de deur geweest met roomboterstaven. Deze staven zijn goed verkocht. Wij willen een ieder die zijn bijdrage heeft geleverd bedanken.

Op zondag 21 december hadden we ons kerstconcert in de Johanneskerk te Tzum. Dit was in samenwerking met Johanna Bijlsma-Gort en Froukje Sieperda op dwarsfluit. Wij hebben een programma laten horen met diverse kerstnummers en enkele samenzangnummers. Wij willen ieder bedanken voor de aanwezigheid en de bijdrage aan de collecte bij de deur.
Klik hier voor de foto's die gemaakt zijn tijdens de generale repetitie.

Op woensdag 24 december hebben we de kerstnachtdienst begeleid. Ook dit was een succes en we hebben goed gespeeld.

Dinsdag 30 december hebben we het jaar gezellig afgesloten met een oudjaarsborrel. Brassband Tzum wenst u een gezond, liefdevol en muzikaal 2015! Graag tot ziens!

 

 
Op zaterdag 15 november hebben we sinterklaas en zijn pieten binnengehaald. Wij hebben dit als muziekvereniging muzikaal verzorgd.

Momenteel zijn we druk aan het repeteren voor ons kerstconcert op zondag 21 december. Dit is in samenwerking met Froukje Sieperda en Johanna Bijlsma-Gort op dwarsfluit. We willen u allen van harte uitnodigen voor dit concert. Zie onderstaande poster voor meer informatie. Om de kosten hiervan te drukken zullen we in de week van 8 t/m 14 december bij u aan de deur komen met roomboterstaven. 
 

4 november 2014
Op zaterdag 4 oktober hadden wij ons jaarlijkse festival in Dorpshuis de Moeting. Deelnemers aan dit festival waren: Brassband Tzum, Fanfare Kunst en Genoegen Dronrijp en Muziekvereniging Nij Libben Witmarsum. Ieder orkest had een afwisselend programma voorbereid. In de pauze hadden we een verloting, dit was een succes. We kunnen dan ook terug kijken op een geslaagde avond.

Momenteel repeteert Brassband Tzum voor de sinterklaasintocht op 15 november en het kerstconcert op 21 december. Dit kerstconcert zal plaats vinden in de Johanneskerk te Tzum, u bent van harte uitgenodigd!

 
4 augustus 2014
Zondag 29 juni hadden speelden we bij de kaatspartij in Harlingen. Dit was net als alle andere jaren weer een succes. We hebben verschillende marsen en andere muziek ten gehore gebracht.
Daarnaast hadden we op dinsdag 1 juli de seizoensafsluiting. Dit bestond uit een gezellige BBQ. Een zeer geslaagde avond. Voorlopig genieten we nog van ons vakantie. 19 augustus gaan we weer van start met het nieuwe seizoen. Binnenkort hoort u van ons wat er allemaal op de planning staat voor komend seizoen. Iedereen nog een fijne vakantie toegewenst!

(Klik op het plaatje voor uitvergroting)

     

24 juni

Op dinsdag 6 mei zijn we naar Marthenahiem geweest. Hier hebben we de bewoners vermaakt met diverse muziek. Daarnaast hebben onze jeugdleden hun solo laten horen. Dit was weer een geslaagde avond met enthousiast publiek.

Van 11 t/m 17 mei was de Anjeractie. In deze week zijn we bij u aan de deur geweest voor het Sint Bernhard Cultuurfonds. De opbrengst hiervan was €242,83. Hartelijk dank voor de bijdrage aan onze vereniging.

Op 14 en 15 juni verbleven we op Schiermonnikoog. Dit in kader van het jaarlijkse muziekfestival op Schiermonnikoog. Wij deden in de 5de divisie mee, in deze divisie speelden elf verschillende orkesten mee. We speelden het stuk The Baron of Dedem van Carl Wittrock. Hiermee behaalden we 83,5 punten, wat goed was voor een 3de prijs. De rest van het weekend hebben we het erg gezellig gehad met elkaar, we hebben diverse activiteiten gedaan en veel van Schiermonnikoog gezien.
Klik hier voor een paar foto`s van het weekend. Meer foto`s kunt u vinden op deze site, tevens via onze facebook pagina: https://www.facebook.com/BrassbandTzum. Ook kunt u ons volgen door op “vind ik leuk” te klikken.

Er staan nog een paar activiteiten op het programma voordat we zomerstop hebben. Zondag 29 juni zullen we spelen bij de kaatspartij in Harlingen. Op dinsdag 1 juli hebben we seizoensafsluiting met een BBQ.

 

6 mei 2014

Op zaterdag 29 maart hield Brassband Tzum de jaarlijkse Bazar. Dit jaar in een iets ander jasje gestoken. De avond draaide vooral om bingo en het draaiend rad. Daarnaast werd het publiek voorzien van live muziek door een paar muzikanten van brassband Tzum. Deze avond heeft €1000 opgebracht, iedereen bedankt voor de bijdrage.

Van 9 maart t/m 31 maart kon u stemmen op onze muziekvereniging door middel van de Rabobank stemactie. Deze actie heeft ons 121 stemmen opgeleverd, wat goed was voor €500,-. Iedereen bedankt voor het stemmen!

Op zaterdag 12 april hielden wij ons vriendenconcert in samenwerking met de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de Steatlânsskoalle. Bij dit concert stond de jeugd centraal. De avond werd begonnen met het toneelstuk “Ik heb een melodietje in mijn hoofd”. Dit ging over Laurens (uitgespeeld door Douwe) die een melodietje in zijn hoofd had. Door middel van het reizen door de tijd probeerde hij er achter te komen welk melodietje hij in zijn hoofd had. Hij ging bij verschillende componisten langs, maar dit was telkens niet het melodietje wat hij in zijn hoofd had. Het bleek dat hij zelf een melodietje had bedacht, hij heeft het op papier gezet en naar het plaatselijk muziekkorps gebracht. Het korps heeft dit melodietje vervolgens gespeeld.

Daarna werd de avond vervolgd door het optreden van de basisschool kinderen van de groepen 6, 7 en 8. De kinderen hebben laten horen wat ze in een korte tijd geleerd hebben. Erg knap!

Vervolgens heeft brassband Tzum verschillende muziekstukken gespeeld, hierin mocht ons jeugd ook een prestatie leveren door verschillende solo`s te spelen. Douwe en Wouter speelden Cool Brothers, Houkje speelde Look at me en Gerbrich speelde Springtime. Mooi optreden door onze jeugdleden.

Deze avond hadden we tevens gastdirigenten in het teken van Maestro. De gastdirigenten waren Doeke Hellferich, Anita Palma, Ytsen Strikwerda en Lenie Bakker. De winnaar van de Meastro`s was Lenie Bakker. Dit was een zeer succesvolle avond. klik hier voor de foto's

Gerbrich Greidanus en Houkje Aardema hebben muziekexamen gedaan. Gerbrich is geslaagd voor diploma C met 54 punten met lof! En Houkje is geslaagd voor haar B examen met 41,5 punten!

 

 
 

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum