Bestuur Oranjevereniging Tzum

 

 


 

Voorzitter:
Hedwich Attema
 
 


 

Penningmeester:
Vacant
Waarnemend penningmeester
Douwe Greidanus
Wommelserweg 84
8804 NN Tzum
 

 Sercretaris:
Andre Tamminga
Pastorijleane 19 B
8804 SB Tzum
06-25590140

oranjevereniging-tsjom@live.nl
 

 

Leden:
- Johan Tolsma
- Anne Rein de Jong 
- Hille Jacob Wagenaar
- Siebrich Atsma
- vacant
- vacant

 

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum gamaakt door L. Bosch