Welkom bij buurtvereniging "Smiwofa"

   

 

Buurtvereniging “smiwofa” is de buurtvereniging voor bewoners van de straten;

Smidsreed - Wommelserweg – Fabriekswei.

   

 Onze buurtvereniging bestaat sinds 1976, en heeft in 2002 haar 25 jarig bestaan   gevierd met een groots buurtfeest.
Het doel van de buurtvereniging is dat alle buurtbewoners met elkaar in contact komen, en elkaar met de georganiseerde activiteiten op een ander vlak, of  beter leren kennen.

Voor de te houden activiteiten worden de bewoners middels een briefje op de hoogte gebracht, waaraan zonodig een opgave strookje zit zodat iedereen zich kan aanmelden.

Wanneer er nieuwe bewoners bij ons op de buurt komen te wonen, worden ze door een van de bestuursleden bezocht, en word hen een bloemetje aangeboden als welkom op de buurt.  Natuurlijk krijgen ze dan ook de vraag, of ze lid willen worden van onze buurtvereniging, onze buurtvereniging telt momenteel  48 gezinnen die lid zijn.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering worden de plannen voor het komende jaar aan de leden voorgelegd, en worden suggesties die op de vergadering naar voren komen meegenomen in het maken van nieuwe plannen.
Een steeds weerkerende activiteit “en altijd een succes” is de verrassingstocht voor de kinderen van de basisschool, en ook het te houden buurtfeest trekt altijd veel belangstelling.
 Bij het buurtfeest wordt geprobeerd om  voor iedereen iets op touw te zetten, zodat jong en oud op een sportieve manier een dag heeft met, en voor elkaar,
als buurtbewoners van “smiwofa”.

 

 
 

Smidsreed

   
 

   
 

Wommelserweg

   
     
 

Fabrieksweg

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum