Wolkom by Toanielferiening “Nut en Genoegen, sūnt 1863, fan Tsjom

 
Toanielferiening Nut en Genoegen hat nijs

 

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum