World Servants 2016 Nieuws

 

Update januari 2016

Gehouden acties

Op 19 december is er snert verkocht in Groencentrum Witmarsum. Het was een gezellige dag, volop in de kerstsferen. De snert is gemaakt door vrijwilligers uit Tzum en omstreken. Wij willen jullie bedanken voor jullie hulp en sponsoring!

De overgebleven snert is ingevroren en afgelopen weken verkocht aan familie, kennissen en bekenden. De actie heeft ondertussen €450,- opgebracht. Er zijn nog een paar bakjes over… in een bakje zit 1 liter. De prijs is €5,-. Mocht u nog een bakje willen, dan kunt u contact met ons opnemen. Op = op

Op 10 januari is er een avondmaalscollecte gehouden, waarbij de opbrengst voor World Servants was. Deze collecte heeft het geweldige bedrag van €606,70 opgebracht. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, ontzettend bedankt!

Dit geldt uiteraard ook voor iedereen die los hiervan een donatie heeft gedaan.

 Lopende acties

Ondertussen heeft de flessenbak, welke voorheen bij de bakker stond, een nieuwe plaats gekregen. Deze staat nu aan de Nieuwbuurtsterweg, naast de glasbak. Flessen inleveren kan nog steeds, wij zijn blij met het statiegeld!

Wegens de lage ijzerprijs hebben wij besloten de oud-ijzer-actie definitief te schrappen. 

Onze volgende actie is op zaterdagavond 27 februari 2016. Wij organiseren dan een 3-gangen diner in samenwerking met De Showroom! Opgeven kan via de e-mail anna-gre_10@hotmail.com  of via één van ons persoonlijk. Meer informatie staat op de poster. Iedereen is welkom!

Groetjes, Marieke Meinsma, Anna-Gré Wijnia en Tea-Rixt Wijnia


 

 

 
Update World Servants – november 2015

In oktober kregen wij bericht uit Siërra Leone met foto’s van ons project in 2014. De school is helemaal afgebouwd, geverfd en ondertussen volop in gebruik. Geweldig om te zien, hier doen we het voor! De foto’s zijn geplaatst op Facebook en onderaan dit bericht.
Daarnaast is de Ebola epidemie officieel ten einde gekomen in Siërra Leone. Goed om te horen!

Zaterdag 31 oktober was er een feestavond in Welsrijp. Voorafgaand aan de feestavond is er reclame gemaakt. Wij waren te zien in Noardewyn Live op Omrop Fryslan en we stonden in verschillende kranten. Op de avond zelf heeft de band Why Not Live opgetreden en wij zelf stonden deze avond achter de bar, entree en zorgden voor midnightsnacks. De opkomst kon beter maar ondanks dat hebben we een erg gezellige en geslaagde avond gehad!
Alle bezoekers, band Why Not Live, Fairsound licht & geluid, Yn’e Mande Welsrijp, Junior Productions Winsum en JEMAKO Tzum; bedankt!


Daarnaast zijn er steigerhouten meubels verkocht en is de flessenbak bij de bakker nog steeds een doorlopende actie. Het inzamelen van oud ijzer moesten wij helaas uitstellen wegens een lage ijzerprijs. Wij hopen deze actie later weer op te pakken.

Door de gehouden acties en giften die we hebben gekregen, zijn we over de helft van het totaalbedrag wat wij nodig hebben. De tussenstand is € 3.792,61! Hier zijn we erg blij mee!
Mocht u ons ook willen steunen door middel van een gift, dan kan dat door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL89 RABO 0302 5868 49 t.n.v. T.R. Wijnia.

Het is definitief, ons project is bekend!
Van 24 juli tot 13 augustus 2016 zullen wij meebouwen aan een ziekenhuis in Bangladesh, in het Nilphamari district, op ongeveer 400 km van de hoofdstad Dhaka. Hier zal een ziekenhuis gebouwd worden voor mensen die lijden aan de gevolgen van lepra en de lokale bevolking die behoefte heeft aan goede gezondheidszorg. Het oude gebouw is beschadigd door overstromingen en moet dringend vervangen worden. Gedurende drie weken zullen wij met andere jongeren uit Nederland in Bangladesh verblijven. Meer informatie is te vinden op
https://www.worldservants.nl/bangladesh/BA116 .

Groetjes,
Anna-Gré Wijnia, Marieke Meinsma en Tea-Rixt Wijnia

(klik op de plaatjes voor uitvergroting)

 

   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
 
Van het project 2014 in Sierra Leone is een verslag met foto's en een film gemaakt klik hiervoor op Gehouden acties
 

 

(C) Dorpsbelang Tzum