Biografie Marten Miedema

 

 

Marten Miedema

Marten Miedema werd geboren te Witmarsum. Na de middelbare school vervolgde hij zijn  
opleiding aan de toenmalige Muziek Pedagogische Academie te Leeuwarden.

Hij studeerde hoofdvak trompet bij Jan Holtrop, hoofdvak HaFaBra-directie bij Henk van Loosr en Jan de Haan en verder bijvak piano bij Robert Harris.

In 1986 studeerde hij af als Docerend Musicus en is momenteel werkzaam als docent
trompet, examencoördinator en hoofd korpsopleiding bij het
Kunstencentrum Atrium &
Ritmyk te Sneek.

In 1987 behaalde hij het praktijkdiploma HaFaBra-directie.

Tijdens zijn studie speelde Marten als (es-)cornettist en bugellist o.a. bij Brassband “It
Heideblomke” en de “Aegon”- Brassband.
Als trompettist was hij jarenlang verbonden aan het Frysk Fanfare Orkest waarvan hij tevens
mede-oprichter is.

Tijdens zijn loopbaan als dirigent had hij onder meer de leiding over : Fanfare “Melodia”
Wyckel, Fanfare “Nij Libben” Witmarsum, Fanfare “Excelsior” Nijland, Brassband “Looft Den
Heere” Wirdum en Harmonieorkest “Euphonia” Wommels.

Momenteel is Marten Miedema dirigent van de Fanfareorkesten “De Bazuin” Tzummarum en
'Studio' It Heidenskip en van “Brassband Tzum” te Tzum.

Naast zijn werk als dirigent/muziekdocent is Marten Miedema actief als arrangeur en jurylid.

    

 

(C) Dorpsbelang Tzum