Losse stoeptegel, defecte lantaarnpaal, overlast of gevaarlijke situatie in de openbare ruimte? Meld het hier direct bij de gemeente.
De gemeente verwerkt meldingen van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur.
Kleine gebreken verhelpt de gemeente binnen 5 werkdagen. Duurt het langer? Dan houden ze u op de hoogte.

 

Klik op het logo voor meer informatie
 
 
 
 

 


 

1 april

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting collecteert digitaal van 26 april t/m 1 mei 2021

 
Door de huidige situatie rondom COVID-19 wordt de collecte voor mensen met cystic fibrosis (CF, taaislijmziekte) in Tzum dit jaar digitaal georganiseerd. Van 26 april t/m 1 mei zamelen de collectanten voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) geld in via een online collectebus.

Over CF en de NCFS

Er zijn op dit moment ongeveer 1550 mensen met CF in Nederland, waarvan 650 kinderen. CF is een stofwisselingsziekte waarbij organen, zoals longen en darmen, worden aangetast. Deze ziekte is erfelijk en (nog) niet te genezen. De gemiddelde levensverwachting voor mensen met CF is slechts 45-50 jaar. Er zijn hoopvolle ontwikkelingen naar nieuwe medicijnen die de oorzaak van CF aanpakken. Voor bijna de helft van de mensen met CF is er een dergelijk medicijn. De NCFS zet zich in voor een langer en beter leven voor alle 1500 mensen met CF.

Dankzij giften kan de NCFS zich inzetten voor mensen met CF door het geven van voorlichting, mogelijk maken van lotgenotencontact en belangenbehartiging.  Daarnaast verbetert de NCFS de kwaliteit van zorg en draagt zij bij aan wetenschappelijk onderzoek, zodat CF in de toekomst niemand meer belemmert.

Hoe werkt de digitale collecte?

Digitaal doneren is mogelijk op onze website: www.ncfs.digicollect.nl of door bijgevoegde QR-code te scannen en via een Tikkie te betalen. Ook kan men ervoor kiezen om de donatie onder vermelding van “collecte Tzum” over te maken op de NCFS bankrekening: NL41ABNA0472459856.

Tikkie (te openen in de App van Tikkie)

Noot voor de redactie: Tikkie afbeelding werkt alleen indien de afmeting
minimaal 1,5 x 1,5 cm is. Voor meer informatie:
NCFS
Jacinta Nouwens
035-6479257

  

15 april
 
 

Ter informatie:

De uitgave Op ‘e Hichte staat gepland eind week eind week 18
 
U kunt uw kopij inleveren  t/m vrijdag 23 april via redactie.opehichte@gmail.com.LET OP!! DIT IS EEN ANDER EMAILADRES DAN U VAN ONS GEWEND BENT!!

Graag uw kopij aanleveren in een Word-document. 

Mocht u door de coronaperikelen niet zo veel nieuws hebben, wellicht is het een idee om het dorp te informeren hoe u de afgelopen periode hebt beleefd  en/of hoe u na deze coronatijd de activiteiten weer gaat opstarten. 
Wij maken het u nog gemakkelijker, u hoeft zich niet meer druk te maken over opmaak of kolommen.
Indien aanwezig kunt u foto's en of een logo bijvoegen.

U kunt korte berichten en/of foto's ook sturen via whatssapp  06-81535719

Wij rekenen weer op uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

De redactie.

14 maart

BIS spilet!!!

Ja je leest het goed. Berne Iepenloftspul speelt in 2021 haar voorstellingen. Dus zet maar in de agenda: 17, 19, 20, 23, 25 en 26 juni. Een leuk vooruitzicht na de lockdown en ongekend voor deze tijd waarin we leven.

Dat het anders wordt is met zekerheid te zeggen. Niet wat jullie van ons gewend zijn. Het leuke is dat dit resulteert in creatieve ideeën en uitdagingen. Voor de regisseurs, het bestuur, het artistieke team maar vooral voor de kinderen! Zij zijn in het gehele proces meegenomen en denken volop mee in de creatie van het stuk van 2021.

We zijn dan ook super enthousiast en heel blij dat we na het schrappen van de voorstellingen van vorig jaar dit jaar kansen zien om te kunnen en mogen spelen. Een aantal kinderen van vorig jaar is dit jaar weer betrokken bij de voorstelling. Ze zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan met de nieuwe spelers.

 

Eén van de kinderen die dit jaar meespeelt ken je vast wel. Jan Vollema uit Tzum speelt dit jaar mee in BIS en mag mee doen aan deze bijzondere voorstelling.  Welke rol hij/zij krijgt en wat hij/zij precies gaat doen is dus nog geheim. Je leest het snel.

 

We spelen op verschillende locaties in en rondom Easterwierum. Nieuwsgierig? Houd onze Facebookpagina, de website en de verschillende media in de gaten. We komen snel met meer nieuws!

BIS 17, 19, 20, 23, 25 en 26 juni 2021

 
25 februari
Deze week kregen we van Teake Bosch ook nog een film van het dorpsfeest uit 2006.
De Oranjevereniging bestond toen 60 jaar. Even rekenen we zijn nu 2021 dus bestaat de Oranjevereniging dit jaar  ??
 
20 februari

Je kunt het je bijna niet voorstellen vorige week nog volop geschaatst, en een week later is het lente, en kun je zonder jas naar buiten.
Met een fototoestel kun je tegenwoordig ook filmpjes maken, de camera op statief en draaien maar.
 
18 februari

Van Teake Bosch kregen we van de week een film gemaakt van het dorpsfeest uit 2005. Nu bijna 16 jaar geleden leek het ons een goed idee om deze op de site te plaatsen, omdat ook niet veel mensen hem gezien hebben, en er personen op staan die niet meer onder ons zijn.
Veel kijkplezier!!
 
14 Februari
 
Dankzij de de grote inzet van het bestuur en vrijwilligers kon er op donderdag 11 februari dan eindelijk weer eens geschaatst worden op de ijsbaan van de tsjommer toer riders.
Het was alweer een aantal jaren geleden, en in de corona tijd eindelijk weer eens een verzetje.
En dat geldt ook voor de fotograaf. De foto's staan inmiddels op de site.

                                    Klik maar op het plaatje
zondag 14 februari Zaterdag 13 februari
Vrijdag 12 februari donderdag 11 februari

 

 14 Februari

Van Michiel Lamain (vriend van Nienke Oosterhaven) Hebben we 3 prachtige foto's en een video gekregen, gemaakt met een drone vanuit de lucht. Klik maar op het plaatje voor uitvergroting.

 

 

 

18 September


Klik op het plaatje voor de poster

5 September


Op zaterdag 5 september heeft Dorpsbelang Tzum bij het "Indië-monument" voor de Johanneskerk te Tzum, de Tzummers Lieuwe Greidanus en Wiebe Bruinsma, samen met de andere gestorven militairen van het Koninkrijk der Nederlanden na 1945, op gepaste, ingetogen wijze herdacht. Ook is er een bloemstuk gelegd bij het monument en hangt de vlag halfstok.
We leven in een bijzondere tijd. Waar we in andere jaren gezamenlijk met de nabestaanden en belangstellenden stil konden staan, is dat dit jaar niet mogelijk.

 

 

18 Augustus


World Servants
Actiegroep Tzum

 

 

Met onze reis naar Ghana en Myanmar in de zomer van 2021 hopen we de lokale bevolking te helpen en nieuwe ervaringen op te doen: contact hebben met de bevolking, naar hun verhalen luisteren, de kinderen daar de tijd van hun leven geven en natuurlijk samen mooie medische posten (Ghana) en een revalidatiecentrum (Myanmar) bouwen. Het zal een prachtig avontuur worden dat ons voor altijd bij zal blijven! Met uw hulp kunnen we de wereld een beetje mooier maken. Dus, bouwt u met ons mee aan verandering?

De jongeren die meegaan uit Tzum zijn Jelmer en Jildau Wielenga, Marije en Berber van der Meulen, Wybrich Aardema, Maaike van den Berg en Diona de Jager.

Het komende jaar zullen we verschillende acties gaan houden om geld op te halen. We zullen u hiervan op de hoogte houden via onze sociale en de lokale media:
- Instagram: @wordservantstzum2021
- Facebook: @worldservantstzum2021
- Tsjerklik Méd en de nieuwsbrief van de kerk
- Op’e Hichte
Voor eventuele vragen of meer informatie over de projecten kunt u naar https://worldservants.nl/tzum  gaan of ons mailen op worldservantstzum2021@gmail.com .

Wilt u ons nu al sponsoren? Ga dan naar https://geef.ws/tzum .

De FLESSENBAK voor World Servants komt ook weer terug en staat binnenkort in het steegje naast Bakkerij de Schiffart (Tzum).
 

24 juni

  Omdat er dit jaar geen dorpsfeest in zat, heeft de Patband van Tsjom de boel wat opgevrolijkt met een muzikale tocht door het dorp. Mij werd gevraagd hier wat foto's van te maken. Maar Sven hield zijn verjaardag, dus kwamen ze gezellig bij ons lang om voor Sven even te spelen. En kon ik ondertussen wat foto's en een filmpje maken. De foto's kun je HIER bekijken

 

24 juni


Ons dorp heeft een rijke historie. Dorpsbelang hecht veel waarde aan het behouden van de karakteristieke elementen in ons dorp. Zo zijn we ontzettend blij dat het oude schooltje is aangekocht door Stichting SBF. Ze gaan het gebouw moderniseren met respect voor de historie. 

 

Recentelijk is op aanraden van een inwoner van Tritzum de naam Tuzend Jelle vastgelegd voor het pad tussen Tritzum en de Wommelserweg en maken we ons sterk voor een goed onderbouwd plan voor de Oude Melkfabriek. 

 

Ook zijn we momenteel bezig met het vastleggen van de namen van de stegen grenzend aan de Voorstraat. In de laatste Op ‘e Hichte kwam dit prachtige stukje historie naar voren wat in het vergeetboek is geraakt. 

Het gaat om de volgende namen: 

•             Piekelkoep: omdat er naastgelegen een kuiperij was gevestigd;

•             De Lisbethsteeg: in de woningen ernaast woonde jaren een vrouw die Lisbeth heette;

•             Armhuis steeg: liep van de Voorstraat naar het Oostelijk achterom en kwam uit bij het oude armhuis.

 

Deze namen zijn ook vermeld op de oude plattegrond van Tzum

8 juniHuisvesting seizoenarbeiders

De eigenaar van Fabrieksweg 10 en 12 (de Oude Melkfabriek) is van plan om de locatie te gebruiken voor het huisvesten van seizoensarbeiders. De woningen zijn in maart dit jaar gekeurd en bij beide woningen is aangegeven dat ze geschikt zijn voor maximaal 6 personen.

 

Boven de 5 personen is er sprake van kleinschalig maatwerk. In dat geval schrijft het gemeentelijke beleid voor dat er advies wordt gevraagd aan dorpsbelang. Er kan een positief of negatief advies worden uitgebracht, of er kan er voor worden gekozen geen advies uit te brengen. 

 

Het bestuur heeft de volgende motivatie naar de gemeente gestuurd:

 

In de contacten met de gemeente, tijdens de jaarvergaderingen van dorpsbelang en in het dorp komt het geregeld ter sprake. De staat van de oude melkfabriek. Een markante plek waar het eens vol bedrijvigheid was, is vandaag de dag vergane glorie. 

Afgelopen dorpsschouw nog schrokken de ambtenaren van de slechte staat van de locatie. De nodige initiatieven vanuit het dorp om de locatie te verbeteren worden door de projectontwikkelaar niet omarmd. 

 

Dorpsbelang Tzum wil dat er geïnvesteerd wordt in de locatie. Een visie realiseren met woningen en bedrijvigheid. Het moet een ontwikkellocatie worden. 

 

Wanneer wordt gekozen voor het huisvesten van seizoenarbeiders dan kies je voor de makkelijke oplossing en de korte termijn. Het zal alleen minder worden en de locatie zal nog meer verpauperen. Ook het clusteren van de huisvesting is onwenselijk.

 

Dorpsbelang geeft dan ook een negatief advies voor de vestiging van seizoenarbeiders op deze locatie. We verwachten een plan voor de Oude Melkfabriek voor de lange termijn waarbij wordt gestreefd naar kwaliteit. Het plaatsen van seizoenarbeiders past daar niet in en daarmee blokkeer je degene met een goede ambitie voor de locatie. 

8 juni


Boartsje yn Tsjom 

Een groot en gevarieerd aanbod van speelmogelijkheden zorgt ervoor dat kinderen graag buiten spelen. Met drie speeltuinen, waarbij iedere speelplek zijn eigen functie heeft, zijn we goed bedeeld.  

De Staetslansskoalle wil graag het plein openbaar toegankelijk maken en heeft aan de gemeente gevraagd om van de speelplek nog iets mooiers te maken. Dorpsbelang juicht dit van harte toe.

Voordat de gemeente een speelbeleid voor het dorp maakt, waarin ook de school is opgenomen, wil ze weten welke behoefte er speelt in het dorp. Dorpsbelang is gevraagd om hierover mee te denken. Wij vernemen dan ook welke behoefte er nog spelen in het dorp. Is er genoeg variatie, zijn er nieuwe wensen, zijn de locaties goed, etc.

We zouden het op prijs stellen als je een drietal vragen beantwoord. Het invullen duurt ongeveer 2 minuten.

https://nl.surveymonkey.com/r/D6PMQ5N
 

7 juni


                   Live @Martenahiem 7 juni 2020 PATband Tsjom
"Waarom moeilijk doen als het samen kan?"
Om alvast te vieren dat bezoekers vanaf 15 juni weer welkom zijn, speelde de PAT-band Tsjom vandaag voor de bewoners van Martenahiem!

 

 

5 mei

 

13 april

Hoe belangrijk is de Friese taal voor u en in hoeverre voelt u zich verbonden met Friesland?

Op dit moment schrijft Marieke van der Star haar masterscriptie van Sociale Geografie over verbondenheid met Noordoost- en Noordwest Friesland. U kunt deelnemen aan het onderzoek door onderstaande enquête in te vullen. De vragenlijst omvat vragen over de verhuisgeschiedenis en over de mate waarin u zich verbonden voelt met Friesland (hoe belangrijk is de Friese taal, de natuur en contact met anderen). Tot slot volgen enkele vragen over eventuele verhuiswensen en enkele achtergrondvragen. De enquête is volledig anoniem en er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Alvast hartelijk bedankt!  https://uvasocialsciences.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6PR1JyrGEAENXz7  

 

 9 april
Zolang er geen kerkdiensten worden gehouden kunt u de nieuwsbrief per mail ontvangen.

Stuur een mail met de vermelding “Nieuwbrief” naar : nieuwsbriefpkntzum@gmail.com

Ook komt er op zaterdagmiddag een tas aan het hek van de kerk te hangen waar u een papieren exemplaar kunt ophalen.

Als de kerkdiensten straks weer plaats zullen vinden word dat ook op deze nieuwsbrief vermeld

In Martenahiem worden een aantal nieuwsbrieven bezorgd.

 
 8 maart
 

Foto's van Toanieferieniging Nut & Genoegen Tsjom
GEWOON TE GEK

29 januari


Weet u het nog? onze Kerktoren is in het jaar 2000 helemaal gerestaureerd. Teake Bosch heeft daar toen uur durende video reportage van gemaakt. Deze hebben we nu op youtube gezet, en is voor voor iedereen beschikbaar. Al veel mensen die hier toen mee bezig waren, zijn er nu al niet meer. Veel kijkplezier

 

 8 november
In het jaar 2000 heeft Teake Bosch een film gemaakt in opdracht van het Dorpsbelang genaamd
Ït Ljocht op Tsjom. Nu bijna 20 jaar later kun je zien wat er al weer veranderd is. Ook zie je mensen die helaas niet meer onder ons zijn.
Daarom hebben we deze film op de site gezet. De film wordt ingeleid door een clip van Eddy Dijkstra gemaakt door Jaap Feenstra video producties en duurt 50 minuten. De voice over is van G. Timmers.  Veel kijkplezier.
 
 30 september
Onlangs hebben we 2 filmpjes online gezet. Het eerste filmpje is van de opening van de Slotwei in 1989
Het 2e filmpje is van de opening van het Slinkepaad op Tritzum 4 juli 2009.
Opening Slotwei 1989 Opening Slinkepaad 2019
 9 september

Bestuur Dorpsbelang Tsjom zoekt nieuwe bestuursleden


Na een turbulente zomer en de welverdiende vakanties heeft het bestuur van Dorpsbelang Tsjom de draad inmiddels weer opgepakt. Eind augustus heeft de eerste officiële vergadering van het nieuwe seizoen weer plaatsgevonden. Ook in deze vergadering was het invullen en verdelen van alle lopende zaken een rode draad. Na de jaarvergadering in april zijn we van een voltallig bestuur met 7 leden in een paar maanden tijd teruggevallen naar een actief bestuur van 4 leden nu. Zeker het aan het bestuur ontvallen van Rob is een groot gemis, zijn expertise en ervaring zijn niet op korte termijn in te vullen door het huidige bestuur. Als klap op de vuurpijl heeft onze penningmeester Marnix van der Heide recent aangekondigd te gaan verhuizen en na het aflopen van zijn termijn in april 2020 daardoor niet meer terug te keren in het bestuur. Lees meer >>

 

20 mei


T
e huur: Springkussen

 

Familiedag, verjaardagsfeestje of een andere gezellige gelegenheid?
Het springkussen van de Oranjevereniging is te huur!  

De kosten bedragen 75 euro voor leden van de Oranjevereniging. (Niet-leden betalen 100 euro)

Het springkussen dient zelf gehaald en terug gebracht te worden.

Bij afhalen dient een gebruikersovereenkomst ondertekend te worden.

Meer informatie of reserveren? Bel Douwe, 06-29257941
 

9 november


Het is alweer een tijdje geleden dat er filmpjes uit de oude doos op de site zijn geplaatst.
En aangezien de dagen korter, en de avonden langer worden, ben ik maar eens in het archief gedoken, en heb daar een videoband gevonden van de verbouwing van ons dopshuis de "Moeting" in 1991.
Het dorpshuis en de pastory zijn toen grondig verbouwd onder leiding van Ruurd Abma, en Annelieke Leijstra, en met de hulp van ongeveer 150 vrijwilligers.

Op 27 maart 1992 is de Moeting feestelijk geopend door Sietse Greidanus die door het kops van Tzum is opgehaald van zijn woning aan de Franekerweg.
De kwaliteit van de filmpjes zijn niet perfect maar het is nog goed te zien wie er op staan. En dan blijkt ook dat er al heel wat Tsjommers op staan die niet meer onder ons zijn.
Om het wat overzichtelijk te houden heb ik de filmpjes wat onderverdeeld.
Ik hoop dat jullie het leuk vinden,

Lieuwe Bosch

 

Klik maar op het plaatje voor de filmpjes van de verbouwing van de Moeting in 1991
 

 

 
 

(C) Dorpsbelang Tzum