Alles over het dorp

 

Losse stoeptegel, defecte lantaarnpaal, overlast of gevaarlijke situatie in de openbare ruimte? Meld het hier direct bij de gemeente.
De gemeente verwerkt meldingen van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur.
Kleine gebreken verhelpt de gemeente binnen 5 werkdagen. Duurt het langer? Dan houden ze u op de hoogte.

 

Klik op het logo voor een overzicht van de AED hulpverleners
 
 
 
 

 


 

 29 juli

Beste dorpsgenoten,

 

Zoals de meeste van jullie zullen weten, zijn wij al enige tijd bezig met een plan voor het realiseren van een stinzenfloratuin met onderhoudsschuur op het perceel achter onze woning aan de Franekerweg 5. Hoewel het bestemmingsplan ter plaatse mogelijkheden biedt voor beplanting vanuit agrarisch oogpunt en het plaatsen van bouwwerken, past een stinzenfloratuin daar formeel niet binnen. Om die reden dient voor de realisatie van het plan een procedure te worden doorlopen bij de gemeente, waarmee wordt afgeweken van de geldende agrarische bestemming.

 

Omdat wij het plan bij voorkeur in goed overleg met het dorp willen vormgeven, hebben wij diverse inloopavonden georganiseerd. Naar aanleiding daarvan hebben we zowel positieve als negatieve reacties ontvangen. Dit betekent dat wij altijd mensen zullen teleurstellen, of het plan nu wordt doorgezet of niet.

 

Het is moeilijk om in een dergelijke situatie een keuze te maken echter zijn wij van mening dat er sprake is van een waardevolle aanvulling voor het dorp Tzum (w.o. educatie, biodiversiteit, sociaal kapitaal, ed.) daarom hebben wij besloten het plan toch door te zetten. De wensen en belangen waarvan we kennis hebben genomen, hebben we geprobeerd zo veel mogelijk te verwerken in ons plan.

 

Op dit moment werken wij druk aan de afronding van de plannen, welke dan na de zomer ter inzage worden gelegd door de gemeente. Eenieder kan dan zijn zienswijze geven. Voordat het zo ver is, organiseert de gemeente op 10 september 2019 eerst nog een bijeenkomst van, wat zij noemen, ‘het Kernteam’. Daar is iedereen welkom en kan ook worden ingesproken.

 

Wij vertrouwen erop dat we, ondanks mogelijke verschillen van inzicht over dit project, elkaar te allen tijde open en respectvol zullen blijven benaderen. Zoek gerust contact met ons, of je nu positief of negatief staat tegenover de stinzenfloratuin. Wij staan altijd open voor een gesprek.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fam. Postma

 

 12 juli


Op de laatste schooldag zijn we met de peuters naar Monkey Town in Franeker geweest. Helaas liet het weer ons in de steek om naar de kinderboerderij, maar voor de peuters was dit een prima alternatief.
Na het intensief spelen luidde we daarna de zomervakantie in.
Fijne vakantie en tot 26 augustus!  (klik maar op het plaatje voor de foto's) 

 2 juli

Vakantie schema winkeliers Tzum

Bakkerij de Schiffart   van 22-7 t/m 11-8
Kapsalon Elja            van 20-7 t/m 12-8
Slagerij Walburg        van 5-8 t/m 18-8


 

2 Juli


Foto's en film Dorpsfeest 2019
 

Het dorpsfeest 2019 zit er weer op. We kunnen weer terug zien op een zeer geslaagd feest. De zon scheen uitbundig, en bij het matinee zochten de meeste mensen de schaduw op of namen een verfrissende duik van de schans.
Wat er nog over is van het feest zijnde foto's en een video van het spectaculaire optreden van inwoners van Tsjom.
Alle foto's staan inmiddels op de site
veel kijkplezier
Foto's Dorpsfeest vrijdag Foto's Proms vrijdagavond Filmpje Proms vrijdagavond Foto's zaterdag

26 juni

Ter informatie:

De uitgave Op ‘e Hichte staat gepland eind week 18

U kunt uw kopij inleveren t/m vrijdag 5 juli via redactie@tsjom.nl

Graag uw kopij aanleveren in een Word-document.
Indien mogelijk de instellingen voor de opmaak:
*2 kolommen
*lettertype: Times New Roman
*lettergrootte: Kop 14, tekst 12
*indien aanwezig foto’s in de tekst plaatsen
*indien aanwezig logo boven de kop plaatsen

U kunt korte berichten en/of foto's ook sturen via whatssapp 06-10545529.

Wij rekenen weer op uw bijdragen.

Vriendelijke groet,

Redactie Op 'e Hichte
Doarpskrante fan Tsjom
 

18 juni

 

 

 

 

Glasvezeloorlog om Noordwest-Friesland?
Vrijwel iedereen heeft het de afgelopen weken kunnen merken: twee glasvezelbedrijven vechten om een been. En dat been heet Noordwest-Friesland.

Waarom glasvezel boven koper (telefoon) of coax (internet via de TV-aansluiting)?
Glasvezel betekent een veel betere internetverbinding, meer capaciteit en een grotere snelheid. Dat is fijn om zonder haperende verbinding films en muziek te streamen.
Maar ook voor zakelijk gebruik heeft het nogal wat voordelen, zoals bedrijfsvoering-op-afstand. Bellen via glasvezel is geen enkel probleem, en je mag verwachten dat over een tijdje ook een koppeling tussen GSM en glasvezel mogelijk is (waarmee het dekkingsprobleem van GSM ook opgelost zou worden…). En de toekomst brengt vast nog meer plezierige en interessante ontwikkelingen.

Maar welk glasvezelbedrijf te kiezen? Dorpsbelang neemt geen stelling voor de ene partij (Kabelnoord) of de andere (DFM Op Glas). Maar wij vinden het wel belangrijk dat er voldoende interesse is voor glasvezel. Is die er niet, dan komt het er ook gewoon niet. Ook vinden wij het belangrijk dat áls er gekozen wordt voor glasvezel de juiste keuze tussen de aanbieders gemaakt wordt.

Wij laten het hier bij de constatering dat Kabelnoord zich richt op de buitengebieden en dat DFM Op Glas ook in de dorpen glasvezel wil uitrollen. Verder is het goed om te weten dat achter elke aanbieder een aantal internet- en TV-providers staat waar een abonnement mee afgesloten zou moeten worden.

Verder is de keuze aan de inwoners zelf. Ja of nee glasvezel?
En als glasvezel ja: welke partij en welke provider?
Dorpsbelang wenst u wijsheid bij het maken van die keuzes.

 

6 juni

Expositie van Quilten en patchwork in de Johanneskerk van Klaske Bloemendaal -van Wieren.Openingstijden:  zaterdag 6 juli tot zaterdag 14 september tijdens Tsjerkepaad van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Groet Piet Smedinga. Freonen Tour en Tsjerke.

20 mei


T
e huur: Springkussen

 

Familiedag, verjaardagsfeestje of een andere gezellige gelegenheid?
Het springkussen van de Oranjevereniging is te huur!  

De kosten bedragen 75 euro voor leden van de Oranjevereniging. (Niet-leden betalen 100 euro)

Het springkussen dient zelf gehaald en terug gebracht te worden.

Bij afhalen dient een gebruikersovereenkomst ondertekend te worden.

Meer informatie of reserveren? Bel Douwe, 06-29257941
 

 14 mei

Eerste vergadering nieuw bestuur Dorpsbelang

Op 9 mei is het nieuwe bestuur van Dorpsbelang voor het eerst voltallig bijeen geweest. Simone van de Velde, Renske Lemstra, Ronnie Hogeweide, Marco Terpstra, Piet Leijstra, Marnix van de Velde en Rob van Gulik. Na lange tijd gelukkig weer een heel lijstje namen van – overwegend jonge – mensen die de schouders onder de belangen van het dorp willen zetten. De twee oudgedienden Marnix en Rob zijn er heel blij mee, ook al omdat zij nu als fakkeldragers samen met de nieuwkomers kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor Dorpsbelang. Lees meer >>>
 

 8 mei

VV Tzum organiseert een vriend en vriendinnendag klik op het plaatje voor meer informatie

 9 april

De vlag kan uit! Bestuur Dorpsbelang versterkt en verjongd.

Het was de afgelopen periode spannend. Komen er voldoende nieuwe bestuursleden? Kan Dorpsbelang nog wel blijven bestaan? In een afgeladen Moeting klonkt een zucht van verlichting toen vijf (5!) nieuwe bestuursleden opstonden en gekozen werden.

Kijk hier voor een beknopt verslag van de Algemene Ledenvergadering op 8 april.

Overtuigende uitslag dorpsreferendum:
bus Arriva liever via de Nieuwbuurtsterweg

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang op 8 april kon secretaris Rob van Gulik de uitslag melden van het dorpsreferendum over de route die de Arriva-bus zou moeten rijden. Een overtuigende meerderheid van de stemmers (98%) geeft de voorkeur aan de alternatieve route, dus niet meer door de Martenastraat. Kijk hier voor een kort verslag van de vergadering. 

Beker van Verdienste 2019:
Arie en vrouw Smedinga

Het bestuur van Dorpsbelang heeft Arie Smedinga en zijn vrouw Wieke verrast met de Beker van Verdienste en een grote bos bloemen. Daarmee geeft het bestuur uiting aan zijn waardering voor de inzet van Arie en zijn vrouw, die niet in enig bestuur of commissie zitten maar “gewoon” als vrijwilliger de jaarlijkse halve marathon van Tzum georganiseerd hebben.
En die door dat 35 jaar vol te houden Tzum op de kaart van hardlopend Nederland gezet hebben. Hulde, dus!

 

 9 april

Met de peuters van It Hummelhonk hebben we vrijdag en maandag het voorjaar ingeluid met een bezoekje aan de schapen en lammetjes van Dhr Jorritsma op de Nieuwbuurtsterweg. Een prachtige ervaring voor de peuters.

klik maar op het plaatje voor de foto's
 

7 maart
Sloop woningen Dekemastraat/Sportlaan van start

Sinds kort is duidelijk dat een aantal huizen aan de Sportlaan en Dekemastraat op het punt staan om tegen de vlakte te gaan. Wonen Noordwest-Fryslân meldde daarover het volgende.

Op de plaats van de oude woningen komen tien nieuwe energiezuinige huurwoningen.
Drie daarvan zijn levensloopbestendig met een slaapkamer en badkamer op de begane grond.
De overige zeven zijn kleine gezinswoningen met twee slaapkamers op de verdieping.
Alle woningen worden op de begane grond voorzien van vloerverwarming. Er wordt gebruik gemaakt van een luchtwarmte pomp, op het dak komen zonnepanelen. Er komen geen gasaansluitingen, dus er moet elektrisch gekookt worden.
Bij de toewijzing heeft de leeftijdscategorie 55+ voorrang.

De bouw van deze duurzame woningen wordt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar gestart.

Een impressie hoe de nieuwe woningen er ongeveer uit gaan zien:

 
 10 februari
  Generale op donderavond Voorstelling op vrijdagavond

Toanielferieniging Nut & Genoegen heeft het afgelopen weekend 4x het toneelstuk TWA tot uivoering gebracht in de vormalige garage van Fam. Stikwerda aan de Wommelserweg, die helemaal was omgebouwd tot kroeg.
En het was een groot succes. Alle avonden waren uitverkocht, En het stuk TWA werd prachtig uitgevoerd door de spelers.
Van de generale en de uitvoering op vrijdag zijn foto's gemaakt, die hier te zien zijn. (klik maar op het plaatje)
 
 5 december
Foto's van het kerstfeest op peuteropvang It Hummelhonk.

De laatste twee weken voor de kerstvakantie hebben we veel plezier beleefd aan het versieren en knutselen van een kerstboom en genoten van het kerstontbijt!

 
 5 december

foto's van het Sinterklaasthema en feest op peuteropvang It Hummelhonk.
De peuters hebben veel plezier beleefd aan Sinterklaas en zijn pieten!
17 november

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas met zijn zwarte pieten weer in Tzum aangekomen. Hij was wel wat laat maar dat kwam door de wegwijs Piet. Die stuurde de Sint naar Amerika in plaats van naar zijn paard Americo.
Gelukkig heeft een Amerikaanse politie hem toch snel naar Tzum gebracht. In de Moeting konden de kinderen een Pietendiploma krijgen na een aantal oefeningen goed uit te voeren. Na het feest in de Moeting zijn Sinterklaas met zijn zwarte pieten nog even naar Martenahiem geweest. Om daar de oudere jeugd te bezoeken. Het was weer een geslaagde dag, en de kinderen mochten allemaal weer de schoen opzetten. Maar niet te dicht bij de kachel, want dan smelt de chocola zij de Sint.
(Klik maar op het plaatje voor de foto's) 
 

28 oktober

Voor de 3e keer op rij heeft de Jeugdsoos It Spinneweb en de Halloweencommissie een spokentocht door Tzum georganiseerd. Er was weer een mooie route uitgestippeld door het dorp en de weilanden waarbij 35 griezels het maxium van 120 deelnemers de stuipen op het lijf jaagden.
Klik maar op het plaatje voor de foto's.

 21 oktober

Het Spinneweb is om de veertien dagen geopend en is bedoeld voor de jeugd van 11 t/m 17 jaar. De openingstijden zijn voor  11-12 jaar :  vanaf  half acht tot negen uur. En vanaf 13 jaar tot half 11.

Op deze avonden zijn er elke keer , 2 vrijwilligers die bardienst draaien.

Indien nodig wordt er ook hulp van de jeugd verwacht.

Eens in de 4 á 6 weken proberen we iets te organiseren.

Vrijwilligers kunnen de sleutel afhalen bij: Annie Yntema  Meester Vrijburgstraat 17.

 

't SPINNEWEB - wanneer OPEN:

 

Vrijdag  14-09-2018  opening  Vrijdag 11-01-2019
  28-09-2018 Vrijdag 25-01-2019
    Vrijdag 08-02-2019
Zaterdag 28-10-2018 Vrijdag 22-02-2019
Vrijdag 09-11-2018 Vrijdag 08-03-2019
Vrijdag 23-11-2018 Vrijdag 22-03-2019
Vrijdag 07-12-2018 Vrijdag 05-04-2019
Vrijdag 21-12-2018 Vrijdag 19-04-2019
    Vrijdag 03-05-2019
    Vrijdag 17-05-2019
    Vrijdag 31-05-2019
    Vrijdag 14-06-2019
    Vrijdag 28-06-2019
    Vrijdag 12-07-2019

 

Verder stellen we 't Spinneweb beschikbaar voor eventueel  verhuur voor

kinderfeestjes of  id., onderbegeleiding van volwassenen. 

Workshops

bloemschikken

Knutselavonden enz.

We vragen hiervoor E 15,-- per dagdeel

Voor info en reservering:  annie.yntema@gmail.com

 16 september

 

Vrijdag 14 september was de opening van 't Spinneweb.Er was van alles te doen voor de jeugd.
Engbert heeft hier een aantal foto's van gemaakt. Klik maar op het plaatje

 

 1 juli


Het dorpsfeest is weer voorbij. We mogen weer terug kijken op een zeer geslaagd feest met prachtig weer. Dan nu maar na genieten van de vele foto's.

Optocht Donderdag Pearkekeatsen Spellen Basisschool + foto's vrijdag
     
Optocht Zaterdag Zaterdag Zeskamp Zaterdag Matinee en diverse
     
   
Optocht zaterdag
gemaakt door Harto Schillemans
   
 27 juni


Positief en constructief vervolg op jaarvergadering Dorpsbelang

Bij de Jaarvergadering van Dorpsbelang op 26 maart zijn drie thema’s benoemd die in Tzum aandacht vragen. Verkeer, Gedeelde ruimte (’n schoon en heel Tzum) en Vrijwilligers.
Per thema diende zich toen ook een aantal mensen aan die bereid waren ideeën te ontwikkelen. De afspraak was dat de aldus gevormde werkgroepen na drie maanden samen zouden komen om ideeën uit te wisselen en samen met de gemeente te kijken naar mogelijke vervolgstappen. Lees meer >>
 

 13 juni

Meiden van Staelansskoalle Tsjom winnen Fries SchoolkaatskampioenschappenMet grote overmacht hebben Marrit Wielenga, Bianca Hiemstra en Gerbrich Koster de Schoolkaats kampioenschappen gewonnen op het Sjukelan. Eindelijk komt Tsjom nu ook op het bord te staan.
Super gedaan meiden van harte gefeliciteerd.

 

 12 april

Losse fearren biedt ons dorp kansen

Met Losse fearren draagt Wonen Noordwest Friesland een steentje bij aan kleinschalige projecten die dorpen leuker, mooier en gezelliger maken. Sinds de lancering van Losse fearren in 2009 kregen honderden verenigingen en particulieren een bijdrage voor hun project.

Moeten sommige dorpen Losse fearren nog ontdekken, in dorpen als Tzum, Ried en Oosterbierum kloppen inwoners al vaker aan voor een steuntje in de rug. Leefbaarheidscoördinator Willem Seepma is blij met al die aanvragen: ‘Als woningbouwcorporatie steunden we altijd al grotere projecten die de leefbaarheid ten goede komen, zoals de verbouw van een dorpshuis of de herinrichting van een dorpsplein. Met Losse fearren dragen we nu ook een steentje bij aan kleinere projecten. Want juist ook dat soort kleinere projecten maken dat het fijn is om in een dorp te wonen.’  Lees meer >>
 

 12 april

Bootcamp Tzum is gestart!

Afgelopen maandag is de eerste bootcamptraining door vele enthousiaste sporters uit Tzum bezocht. Bootcamp Tzum is een groepstraining in de buitenlucht waar zowel kracht als cardio oefeningen worden gecombineerd.

We trainen buiten bij de boerderij op Tritzum 5 maar bij slecht weer is er ook mogelijkheid om binnen te sporten. Zo kunnen de lessen altijd doorgaan.

Bij bootcamp denken we al snel aan een militaire training, en dat kan nogal intimiderend overkomen. Dit is niet nodig, ik verzeker je iedereen kan mee doen met bootcamp! Ongeacht je niveau, leeftijd of gewicht.

We werken vaak in tweetallen of kleine groepen. De oefeningen die we doen variëren iedere week zodat je iedere keer weer een hele andere les krijgt. Bij bootcamp werk je met losse attributen en je voert de oefeningen met je eigen lichaamsgewicht uit.

Bootcamp is dus een hele geschikte sport om te werken aan je algemene fitheid. En daarnaast is het ook heel gezellig om te trainen in groepsverband. Na de les er altijd ruimte om even na te kletsen en wat te drinken. Wil je een keer mee trainen? meld je gauw aan voor een gratis proefles. Dit kan via 0643928685 of via julia-wierdsma@hotmail.com Meer info kun je vinden op www.facebook.com/bootcamptzum

 

 3 april


Jaarvergadering Dorpsbelang met verrassende wending


Op maandag 26 maart vond de jaarlijkse algemene vergadering van de Vereniging Dorpsbelang plaats in De Moeting. Natuurlijk was er het officiële vergaderdeel, maar daarna kreeg de avond een verrassende wending.

Klik hier voor een verslag en hier voor een foto-impressie van Lieuwe Bosch
 

 3 april


Beker van Verdienste 2018:    Team Vakantie Bijbelweek

Het bestuur van Dorpsbelang heeft dit jaar veel nominaties voor de Beker van Verdienste ontvangen. Dat is een goed teken, want mensen zien en waarderen dus dat er in ons dorp ook veel vrijwilligersinitiatieven ondernomen worden.

Uit alle inzendingen heeft het Bestuur een keuze gemaakt voor de dames die nu al enkele jaren de Kinder Vakantie Bijbelweek organiseren. In deze week worden elke dag enkele tientallen kinderen op een leuke manier bezig gehouden en met de bijbel in contact gebracht. En, niet onbelangrijk, aan deze week werken ook veel volwassenen mee. De Vakantie Bijbel Week is dus een toekomstgerichte activiteit die ook direct positief doorwerkt op het dorp.

Tijdens de Jaarvergadering van 26 maart is de welverdiende Beker (met uiteraard ook een bloemenhulde) aan enkele leden van het team overhandigd.

Dames, van harte gefeliciteerd!

 7 februari
CONCERTCOMMISSIE

In 2003 is voor de Johanneskerk in Tsjom de stichting Toer en Tsjerke gevormd.
Vanuit deze stichting zijn in 2009 een aantal mensen benaderd en is de concertcommissie opgericht.
De ‘Concertcommissie Claes Douwesz’ bestaat uit muziekliefhebbers die de Johanneskerk in Tzum, met zijn prachtige orgel, willen promoten.

Ons doel als Concertcommissie Claes Douwesz is om in de kerk concerten te organiseren en muziek te laten horen die bij dit gebouw passen.

Om onze bestuurszaken te kunnen doen, zoeken wij enkele enthousiaste mensen ter versterking van ons team, met name iemand die de functie van secretaris kan vervullen.

Zou jij hiermee kunnen helpen?

Concertcommissie Claes Douwesz
Contact: Tjidsger Westerdijk, tel. 0517-452600 mail: westerdijk51@gmail.com

 
9 november


Het is alweer een tijdje geleden dat er filmpjes uit de oude doos op de site zijn geplaatst.
En aangezien de dagen korter, en de avonden langer worden, ben ik maar eens in het archief gedoken, en heb daar een videoband gevonden van de verbouwing van ons dopshuis de "Moeting" in 1991.
Het dorpshuis en de pastory zijn toen grondig verbouwd onder leiding van Ruurd Abma, en Annelieke Leijstra, en met de hulp van ongeveer 150 vrijwilligers.

Op 27 maart 1992 is de Moeting feestelijk geopend door Sietse Greidanus die door het kops van Tzum is opgehaald van zijn woning aan de Franekerweg.
De kwaliteit van de filmpjes zijn niet perfect maar het is nog goed te zien wie er op staan. En dan blijkt ook dat er al heel wat Tsjommers op staan die niet meer onder ons zijn.
Om het wat overzichtelijk te houden heb ik de filmpjes wat onderverdeeld.
Ik hoop dat jullie het leuk vinden,

Lieuwe Bosch

 

Klik maar op het plaatje voor de filmpjes van de verbouwing van de Moeting in 1991
 

 

 
 

(C) Dorpsbelang Tzum