Alles over het dorp

 
 

Klik op het logo voor een overzicht van de AED hulpverleners
 
 
 
 

 


 

15 maart

Wat een water! Eigenlijk zouden we op zaterdag 16 maart aan de slag gaan om de speeltuin lenteklaar te krijgen, maar het weer gooit roet in het eten. Daarom gaan we nu op op 23 maart van 09:30 tot 12:00 aan de slag. 

Wat extra hulp zouden we goed kunnen gebruiken. Er is genoeg te doen.  De haagvoet rond de speeltuin onkuidvrij maken en voorzien van houtschors, tegels zandvrij maken, afval opruimen, her en der snoeien en onkruid verwijderen.  

Als je je graag wil inzetten voor het dorp ben je van harte welkom! Wij zorgen voor de koffie!
 

14 maart

160 Stemmen zijn nodig, er zijn er nog maar 48 uitgebracht…
 

Het dorpsreferendum over de route van de Arrivabus in Tzum staat nog twee weken open.

Er zijn minstens 160 stemmen nodig, tot nog toe zijn er 48 uitgebracht.

Heeft u nog niet gestemd, doe dat dan nu. Dat kan nog tot en met 31 maart via info@tsjom.nl of een briefje in de brievenbus van Wommelserweg 54.

Alle ontvangen stemmen zijn geregistreerd, dus wie al gestemd heeft hoeft dat niet weer te doen. Verder geldt: één stem per huishouding, voorzien van naam en adres.

Anonieme stemmen tellen niet mee.

Klik hier voor alle verdere informatie.

De uitslag van dit dorpsreferendum wordt bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang in De Moeting op 8 april.

14 maart

9 maart


klik op het plaatje voor meer informatie

7 maart
Sloop woningen Dekemastraat/Sportlaan van start

Sinds kort is duidelijk dat een aantal huizen aan de Sportlaan en Dekemastraat op het punt staan om tegen de vlakte te gaan. Wonen Noordwest-Fryslân meldde daarover het volgende.

Op de plaats van de oude woningen komen tien nieuwe energiezuinige huurwoningen.
Drie daarvan zijn levensloopbestendig met een slaapkamer en badkamer op de begane grond.
De overige zeven zijn kleine gezinswoningen met twee slaapkamers op de verdieping.
Alle woningen worden op de begane grond voorzien van vloerverwarming. Er wordt gebruik gemaakt van een luchtwarmte pomp, op het dak komen zonnepanelen. Er komen geen gasaansluitingen, dus er moet elektrisch gekookt worden.
Bij de toewijzing heeft de leeftijdscategorie 55+ voorrang.

De bouw van deze duurzame woningen wordt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar gestart.

Een impressie hoe de nieuwe woningen er ongeveer uit gaan zien:

 
 24 februari
 22 februari

De opbrengst van de hersenstichting collecte is € 474,45. Hartelijk bedankt, namens de hersenstichting .

Jet Sandberg

22 februari


 

18 februari

Oproep Beker van Verdienste

Al ruim 40jaar een traditie: de Beker van Verdienste voor de persoon (of het groepje personen) die veel voor Tzum betekend heeft. Een openbaar schouderklopje waarmee het dorp haar waardering laat blijken.

In 2017 ging-ie naar de Speeltuin-commissie, vorig jaar ontving het organiserend team van de Kinder Bijbel Vakantieweken de prijs.
En naar wie of wat gaat-ie dit jaar?
Wie krijgt (of krijgen) de Beker van Verdienste 2019?
U kunt uw kandidaat tot en met 31 maart indienen bij de secretaris van Dorpsbelang.
Geef dan ook aan waarom uw kandidaat de beker zou moeten krijgen.
Een briefje in de brievenbus van Wommelserweg 54 of een e-mailtje naar info@tsjom.nl is voldoende. Op 8 april, tijdens de Jaarvergadering van Dorpsbelang, wordt de winnaar bekend gemaakt.
 

16 februari


Hoe moet de bus gaan rijden?
Door het dorp of niet?
Tsjom mag ’t zeggen in een heus dorpsreferendum.
Klik hier voor meer informatie
 

 10 februari
  Generale op donderavond Voorstelling op vrijdagavond

Toanielferieniging Nut & Genoegen heeft het afgelopen weekend 4x het toneelstuk TWA tot uivoering gebracht in de vormalige garage van Fam. Stikwerda aan de Wommelserweg, die helemaal was omgebouwd tot kroeg.
En het was een groot succes. Alle avonden waren uitverkocht, En het stuk TWA werd prachtig uitgevoerd door de spelers.
Van de generale en de uitvoering op vrijdag zijn foto's gemaakt, die hier te zien zijn. (klik maar op het plaatje)
 
 5 december
Foto's van het kerstfeest op peuteropvang It Hummelhonk.

De laatste twee weken voor de kerstvakantie hebben we veel plezier beleefd aan het versieren en knutselen van een kerstboom en genoten van het kerstontbijt!

 
 5 december

foto's van het Sinterklaasthema en feest op peuteropvang It Hummelhonk.
De peuters hebben veel plezier beleefd aan Sinterklaas en zijn pieten!
25 november


Nijs fan de Oranjevereniging

Op dinsdag 16 oktober hield de Oranjevereniging haar jaarlijkse ledenvergadering. Er waren een 12-tal belangstellenden, die ons als bestuur van waardevolle feedback hebben voorzien over het afgelopen feest en een heleboel leuke nieuwe ideeën hadden voor het komende feest. 

Zo is er gesproken over foodtrucks, over allemaal kleine tentjes in plaats van één grote tent, over een ‘smûkere’ locatie op het trainingsveld, over nachtkaatsen in plaats van overdag, over minder of geen entree heffen om zo meer mensen naar de tent te krijgen.......Deze en nog veel meer onderwerpen passeerden de revue. 
De komende tijd gaan we binnen het bestuur kijken naar voor - en nadelen en haalbaarheid. Wat in elk geval vast staat, is dat vrijdag 28 en zaterdag 29 juni alvast in de agenda mogen, want op die 2 dagen vieren we het lytse doarpsfeest Tsjom 2019! Lees meer >>>

 

17 november

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas met zijn zwarte pieten weer in Tzum aangekomen. Hij was wel wat laat maar dat kwam door de wegwijs Piet. Die stuurde de Sint naar Amerika in plaats van naar zijn paard Americo.
Gelukkig heeft een Amerikaanse politie hem toch snel naar Tzum gebracht. In de Moeting konden de kinderen een Pietendiploma krijgen na een aantal oefeningen goed uit te voeren. Na het feest in de Moeting zijn Sinterklaas met zijn zwarte pieten nog even naar Martenahiem geweest. Om daar de oudere jeugd te bezoeken. Het was weer een geslaagde dag, en de kinderen mochten allemaal weer de schoen opzetten. Maar niet te dicht bij de kachel, want dan smelt de chocola zij de Sint.
(Klik maar op het plaatje voor de foto's) 
 

28 oktober

Voor de 3e keer op rij heeft de Jeugdsoos It Spinneweb en de Halloweencommissie een spokentocht door Tzum georganiseerd. Er was weer een mooie route uitgestippeld door het dorp en de weilanden waarbij 35 griezels het maxium van 120 deelnemers de stuipen op het lijf jaagden.
Klik maar op het plaatje voor de foto's.

 21 oktober

Het Spinneweb is om de veertien dagen geopend en is bedoeld voor de jeugd van 11 t/m 17 jaar. De openingstijden zijn voor  11-12 jaar :  vanaf  half acht tot negen uur. En vanaf 13 jaar tot half 11.

Op deze avonden zijn er elke keer , 2 vrijwilligers die bardienst draaien.

Indien nodig wordt er ook hulp van de jeugd verwacht.

Eens in de 4 á 6 weken proberen we iets te organiseren.

Vrijwilligers kunnen de sleutel afhalen bij: Annie Yntema  Meester Vrijburgstraat 17.

 

't SPINNEWEB - wanneer OPEN:

 

Vrijdag  14-09-2018  opening  Vrijdag 11-01-2019
  28-09-2018 Vrijdag 25-01-2019
    Vrijdag 08-02-2019
Zaterdag 28-10-2018 Vrijdag 22-02-2019
Vrijdag 09-11-2018 Vrijdag 08-03-2019
Vrijdag 23-11-2018 Vrijdag 22-03-2019
Vrijdag 07-12-2018 Vrijdag 05-04-2019
Vrijdag 21-12-2018 Vrijdag 19-04-2019
    Vrijdag 03-05-2019
    Vrijdag 17-05-2019
    Vrijdag 31-05-2019
    Vrijdag 14-06-2019
    Vrijdag 28-06-2019
    Vrijdag 12-07-2019

 

Verder stellen we 't Spinneweb beschikbaar voor eventueel  verhuur voor

kinderfeestjes of  id., onderbegeleiding van volwassenen. 

Workshops

bloemschikken

Knutselavonden enz.

We vragen hiervoor E 15,-- per dagdeel

Voor info en reservering:  annie.yntema@gmail.com

 16 september

 

Vrijdag 14 september was de opening van 't Spinneweb.Er was van alles te doen voor de jeugd.
Engbert heeft hier een aantal foto's van gemaakt. Klik maar op het plaatje

 

 1 juli


Het dorpsfeest is weer voorbij. We mogen weer terug kijken op een zeer geslaagd feest met prachtig weer. Dan nu maar na genieten van de vele foto's.

Optocht Donderdag Pearkekeatsen Spellen Basisschool + foto's vrijdag
     
Optocht Zaterdag Zaterdag Zeskamp Zaterdag Matinee en diverse
     
   
Optocht zaterdag
gemaakt door Harto Schillemans
   
 27 juni


Positief en constructief vervolg op jaarvergadering Dorpsbelang

Bij de Jaarvergadering van Dorpsbelang op 26 maart zijn drie thema’s benoemd die in Tzum aandacht vragen. Verkeer, Gedeelde ruimte (’n schoon en heel Tzum) en Vrijwilligers.
Per thema diende zich toen ook een aantal mensen aan die bereid waren ideeën te ontwikkelen. De afspraak was dat de aldus gevormde werkgroepen na drie maanden samen zouden komen om ideeën uit te wisselen en samen met de gemeente te kijken naar mogelijke vervolgstappen. Lees meer >>
 

 13 juni

Meiden van Staelansskoalle Tsjom winnen Fries SchoolkaatskampioenschappenMet grote overmacht hebben Marrit Wielenga, Bianca Hiemstra en Gerbrich Koster de Schoolkaats kampioenschappen gewonnen op het Sjukelan. Eindelijk komt Tsjom nu ook op het bord te staan.
Super gedaan meiden van harte gefeliciteerd.

 

 30 april

OPROEP

Wie wil meedenken over een Groene Loper rond of vanuit Tzum?
Landschapsbeheer Friesland zet zich in om zogeheten Groene Lopers te ontwikkelen.

Een Groene Loper is een wandelverbinding tussen bebouwing  (dorp of gebouw) en een interessant landschap. Dat kan een smalle verbinding zijn, maar ook een groter, open gebied. In deze verbindingszone kan en mag meer dan in natuurgebied. Het is struinnatuur, waar kinderen bijvoorbeeld kunnen ravotten of hutten bouwen, waar je kunt vissen, waar de hond lekker veel beweging kan krijgen.

Op dinsdag 8 mei organiseert Landschapsbeheer in Menaam een Actietafel, waarin dorpen een idee voor een Groene Loper kunnen uitwerken tot een concreet plan. Deskundigen begeleiden de bijeenkomst, dus ook onderwerpen al uitvoering en financiering kunnen aan bod komen. Ook worden de al ontwikkelde ideeën voor Menaam gepresenteerd, dus de avond kan ook inspiratie opleveren.

Tzum heeft de mogelijkheid om met één of twee mensen bij de Actietafel aanwezig te zijn. Enthousiaste wandelaars die het idee willen omarmen en zich op 8 mei willen oriënteren, kunnen ze zich melden via info@tsjom.nl. Er is slechts plaats voor 2 deelnemers, dus wie het eerst komt…

Dit filmpje maakt in tweeënhalve minuut duidelijk wat met een Groene Loper bedoeld wordt:  https://youtu.be/ZWbBcQvj2bs
 

 12 april

Losse fearren biedt ons dorp kansen

Met Losse fearren draagt Wonen Noordwest Friesland een steentje bij aan kleinschalige projecten die dorpen leuker, mooier en gezelliger maken. Sinds de lancering van Losse fearren in 2009 kregen honderden verenigingen en particulieren een bijdrage voor hun project.

Moeten sommige dorpen Losse fearren nog ontdekken, in dorpen als Tzum, Ried en Oosterbierum kloppen inwoners al vaker aan voor een steuntje in de rug. Leefbaarheidscoördinator Willem Seepma is blij met al die aanvragen: ‘Als woningbouwcorporatie steunden we altijd al grotere projecten die de leefbaarheid ten goede komen, zoals de verbouw van een dorpshuis of de herinrichting van een dorpsplein. Met Losse fearren dragen we nu ook een steentje bij aan kleinere projecten. Want juist ook dat soort kleinere projecten maken dat het fijn is om in een dorp te wonen.’  Lees meer >>
 

 12 april

Bootcamp Tzum is gestart!

Afgelopen maandag is de eerste bootcamptraining door vele enthousiaste sporters uit Tzum bezocht. Bootcamp Tzum is een groepstraining in de buitenlucht waar zowel kracht als cardio oefeningen worden gecombineerd.

We trainen buiten bij de boerderij op Tritzum 5 maar bij slecht weer is er ook mogelijkheid om binnen te sporten. Zo kunnen de lessen altijd doorgaan.

Bij bootcamp denken we al snel aan een militaire training, en dat kan nogal intimiderend overkomen. Dit is niet nodig, ik verzeker je iedereen kan mee doen met bootcamp! Ongeacht je niveau, leeftijd of gewicht.

We werken vaak in tweetallen of kleine groepen. De oefeningen die we doen variëren iedere week zodat je iedere keer weer een hele andere les krijgt. Bij bootcamp werk je met losse attributen en je voert de oefeningen met je eigen lichaamsgewicht uit.

Bootcamp is dus een hele geschikte sport om te werken aan je algemene fitheid. En daarnaast is het ook heel gezellig om te trainen in groepsverband. Na de les er altijd ruimte om even na te kletsen en wat te drinken. Wil je een keer mee trainen? meld je gauw aan voor een gratis proefles. Dit kan via 0643928685 of via julia-wierdsma@hotmail.com Meer info kun je vinden op www.facebook.com/bootcamptzum

 

 3 april


Jaarvergadering Dorpsbelang met verrassende wending


Op maandag 26 maart vond de jaarlijkse algemene vergadering van de Vereniging Dorpsbelang plaats in De Moeting. Natuurlijk was er het officiële vergaderdeel, maar daarna kreeg de avond een verrassende wending.

Klik hier voor een verslag en hier voor een foto-impressie van Lieuwe Bosch
 

 3 april


Beker van Verdienste 2018:    Team Vakantie Bijbelweek

Het bestuur van Dorpsbelang heeft dit jaar veel nominaties voor de Beker van Verdienste ontvangen. Dat is een goed teken, want mensen zien en waarderen dus dat er in ons dorp ook veel vrijwilligersinitiatieven ondernomen worden.

Uit alle inzendingen heeft het Bestuur een keuze gemaakt voor de dames die nu al enkele jaren de Kinder Vakantie Bijbelweek organiseren. In deze week worden elke dag enkele tientallen kinderen op een leuke manier bezig gehouden en met de bijbel in contact gebracht. En, niet onbelangrijk, aan deze week werken ook veel volwassenen mee. De Vakantie Bijbel Week is dus een toekomstgerichte activiteit die ook direct positief doorwerkt op het dorp.

Tijdens de Jaarvergadering van 26 maart is de welverdiende Beker (met uiteraard ook een bloemenhulde) aan enkele leden van het team overhandigd.

Dames, van harte gefeliciteerd!

 7 februari
CONCERTCOMMISSIE

In 2003 is voor de Johanneskerk in Tsjom de stichting Toer en Tsjerke gevormd.
Vanuit deze stichting zijn in 2009 een aantal mensen benaderd en is de concertcommissie opgericht.
De ‘Concertcommissie Claes Douwesz’ bestaat uit muziekliefhebbers die de Johanneskerk in Tzum, met zijn prachtige orgel, willen promoten.

Ons doel als Concertcommissie Claes Douwesz is om in de kerk concerten te organiseren en muziek te laten horen die bij dit gebouw passen.

Om onze bestuurszaken te kunnen doen, zoeken wij enkele enthousiaste mensen ter versterking van ons team, met name iemand die de functie van secretaris kan vervullen.

Zou jij hiermee kunnen helpen?

Concertcommissie Claes Douwesz
Contact: Tjidsger Westerdijk, tel. 0517-452600 mail: westerdijk51@gmail.com

 
9 november


Het is alweer een tijdje geleden dat er filmpjes uit de oude doos op de site zijn geplaatst.
En aangezien de dagen korter, en de avonden langer worden, ben ik maar eens in het archief gedoken, en heb daar een videoband gevonden van de verbouwing van ons dopshuis de "Moeting" in 1991.
Het dorpshuis en de pastory zijn toen grondig verbouwd onder leiding van Ruurd Abma, en Annelieke Leijstra, en met de hulp van ongeveer 150 vrijwilligers.

Op 27 maart 1992 is de Moeting feestelijk geopend door Sietse Greidanus die door het kops van Tzum is opgehaald van zijn woning aan de Franekerweg.
De kwaliteit van de filmpjes zijn niet perfect maar het is nog goed te zien wie er op staan. En dan blijkt ook dat er al heel wat Tsjommers op staan die niet meer onder ons zijn.
Om het wat overzichtelijk te houden heb ik de filmpjes wat onderverdeeld.
Ik hoop dat jullie het leuk vinden,

Lieuwe Bosch

 

Klik maar op het plaatje voor de filmpjes van de verbouwing van de Moeting in 1991
 

 

 
 

(C) Dorpsbelang Tzum