Slachte Marathon

Image

En? Hoe heech tinke jo?


Antwoord Controle
meter

De Tsjommers stean bekind as “Lyntsjesnijers”. (en de Aldeboarnsters as “Tuorkemjitters”) In moai ferhaal oer werom Tsjom de heechste toer yn Fryslân hat en hâldt! Dit, en noch folle mear wurdt jo allegear ferteld en is te besjen op de sneonen fan 6 july oantemei 14 septimber, middeis fan 13.30 – 17.00 oere. (www.tsjerkepaad.nl)

De toer en tsjerke binne dan iepen en te beklimmen, as jo doarre!

Wez wolkom, yn Tsjom!!