Vereniging van Dorpsbelang Tzum

Om de wedstrijd spanning en de gezelligheid te verhogen zijn wij op zoek naar nieuwe leden.

Vindt u biljarten een uitdaging en bent u ouder dan 16 jaar, dan kunt u van oktober tot april op vrijdagavond vanaf 20.00 uur meespelen in de competitie.

Als je zin hebt kun je een keer vrijblijvend komen kijken op vrijdagavond.

Meldt u aan bij:

Biljartvereniging “Krijt op Tijd”

In de “Moeting” Tzum

8804 NG Tzum

voorzitter: Klaas Terpstra
secretaris: Regina Bruinsma reginabruinsma@gmail.com
penningmeester: Jan Gerard Eijzenga

Image

Het dorp