Vereniging van Dorpsbelang Tzum

Voor inlichtingen en reserveringen mailen naar: info@demoeting.nl of bellen tel: 06-80126923
(graag 14 dagen vooraf doorgeven)

Adres dopshuis “De Moeting
“Nieuwbuurtsterweg 1 8804 RG Tzum
info@demoeting.nl Tel: 06-80126923

Image

Het dorp