Vereniging van Dorpsbelang Tzum

Iedere 1e maandagavond van de maand komen wij in de consistorie, van 19.00uur – 20.00uur samen om met elkaar te bidden, gedenken en ervaringen uit te wisselen.

Wij begrijpen best dat het voor sommigen niet makkelijk is om in het openbaar te moeten bidden, maar u kunt ons ook op een andere manier helpen, bijvoorbeeld door…:

…ons te laten weten voor wie u zou willen bidden.

U kunt ons laten weten door een briefje bij één van de leden van de gebedskringen een briefje door de bus te doen, waarop staat vermeld de naam van diegene die u wilt voordragen en de reden waarom. Hierbij kunt u denken aan uw familie, vrienden, buren of mensen uit uw omgeving. Het is niet nodig om u eigen naam op het briefje te vermelden.

Heeft bidden dan zin?

Er wordt veel gezegd: “Er wordt zoveel gebeden om vrede op aarde, maar er komt toch geen vrede. Waarom dan toch doorgaan met bidden?”

Jezus heeft ons geleerd om door te zetten, volharden en niet opgeven en vast te houden aan dat gene waar je voor wilt gaan.

(Romeinen 14 : 1-10)

1 aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. 2 De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groeten. 3 Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. 4 Wie bent u dan dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wil of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan – en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. 5 De één beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. 6 Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren; wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren, en ook hij dankt God. 7 Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. 8 Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven; sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. 9 Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. 10 wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster. Wie bent u dat u neerziet op u broeder en zuster?

Op veel plaatsen in de Bijbel heeft Jezus ons leren bidden. Dus laten we blijven bidden en in ons gebed blijven volharden. Maar omdat wij het zo verschrikkelijk belangrijk vinden om door te blijven gaan met deze gebedskring en omdat het echt helpt, gaan wij door. Want we zitten er niet voor onszelf, maar voor iedereen.

Groeten,

G. Veltman
I. Tolsma
S. Gort
B. van der Horst
A. Sinnema
B. Miedema
M. Gort
W. de Vries
J. van der Schaaf
W. Couperus
J. Ypma

Image

Het dorp