Vereniging van Dorpsbelang Tzum

In januari 1983 werd in Tzum de peuterspeelzaal opgericht en op 26 oktober 1986 kreeg de peuterspeelzaal de naam

“It Hummelhonk”

Sinds 1 oktober 2002 was “it Hummelhonk” onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen Franekeradeel (SPF). Met ingang van 1 mei 2012 is de peuteropvang onderdeel van Stichting Kinderopvang Friesland.

Het doel van de peuteropvang.

Het doel van de peuteropvang is om peuters in de leeftijd vanaf twee jaar en drie maanden tot vier jaar de mogelijkheid te bieden om zich veelzijdig te ontwikkelen en te ontplooien, onder meer door spel en omgang met leeftijds-genootjes.

De peuteropvang moet gezien worden als een afwisseling van het gezinsleven. Het is niet gericht op onderwijs en prestaties.
De kinderen zijn een groot deel van de morgen vrij in de keuze van hun spel en speelkameraadjes, en worden daarbij zo nodig geholpen en gestimuleerd door onze peuterleidster Annelies Mollema en de hulpjuffen Diana Roorda en Karla van der Meer.

De mogelijkheden zijn legio: werken met klei, verven, knippen, plakken, spelletjes, puzzels, spelen met poppen in de poppenhoek, auto’s, blokken, er is een lees en luisterhoek en er is een keukentje. Buiten is er een zandbak, een glijbaan en zijn er fietsjes en tractors.

De leiding
Peuteropvang “It Hummelhonk” heeft twee groepen. De groepen komen twee ochtenden in de week. Een maandag/donderdaggroep en een dinsdag/vrijdaggroep. Er is ook de mogelijkheid om één of meerdere dagdelen te komen spelen.
Per groep is er een leidster en een vrijwilliger aanwezig.

Een groep bestaat uit maximaal 15 kinderen.

Image

Het dorp