Vereniging van Dorpsbelang Tzum

Welkom

Stichting Beheer Sportaccommodaties Tzum (SBST) is opgericht om de sportvelden, tennisbanen en sportaccommodaties in Tzum te exploiteren, beheren en onderhouden.

Drie verschillende sportverenigingen en de Vereniging van Dorpsbelang Tzum hebben hier zitting in. De stichting wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

De onderstaande verenigingen zijn de hoofdgebruikers van het sportcomplex. Zij huren de velden en accommodatie van SBST.

  • voetbalvereniging V.V. Tzum
  • kaatsvereniging K. F. Węz Wis Tsjom
  • tennisvereniging T.V. Tzum

Dit betekent dat alle overige activiteiten die op het veld of in de kantine plaatsvinden door SBST moeten worden goedgekeurd.

Dus wilt u gebruik maken van bijvoorbeeld het voetbalveld/ kaatsveld/kantine voor evenementen dan kunt u een aanvraag doen bij een van de bestuursleden van SBST.

Historie SBST

Naar aanleiding van het speerpunt “Concentratie van de Sport” uit het Masterplan Tzum (dorpsvisie) is in 2003 door de inwoners van het dorp besloten om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om Tzum ook in de toekomst een goede en duurzame sportvoorziening te blijven bieden.
Hierbij werd verondersteld dat het fysiek bijeenbrengen van de individuele sportvoorzieningen (en daarmee het meervoudig gebruik van kleedkamers en parkeerterrein), het aanleggen van tennisbanen en de samenwerking tussen de sportverenigingen het geheel aan sport sterker maakt. Maar ook dat er een win-win situatie ontstaat voor andere partijen door een betere parkeervoorziening en ontsluiting voor de lagere school, het aanleggen van wandelpaden door het Tzummerbos voor de recreatieve wandelaar en hondenbezitter en dat de (boeren)campingbezoekers via een aan te leggen loopbrug over de Tzummervaart de tennisbanen kunnen bereiken en gebruiken.

De concentratie vond plaats nabij het reeds bestaande voetbalveld en de basisschool aan de rand van het dorp. Het oude kaatsveld in het dorp werd beschikbaar gesteld aan Wonen Noordwest Friesland die er een mix van koop- en huurwoningen hoopt te realiseren.

De corporatie heeft een groot deel van de financiering van het geheel op zich genomen. De rest werd gefinancierd door de gemeente, provincie (ISV) en het dorp middels zelfwerkzaamheid.

Image

Het dorp