Vereniging van Dorpsbelang Tzum

Bestuur:
Voorzitter: Piet Sytsma
Penningmeester: Harmina Goslinga
Secretaris: Hans Booms
Leden:
Aukje de Schiffart
Gerrit de Jong
Paulus Strikwerda
Pietrik Wijnia
Jeannette Westra
e mailadres : tvtzum@gmail.com

klik hier voor het aanmeldformulier (pdf)

Het dorp