Vereniging van Dorpsbelang Tzum

Buurtvereniging “Tusken Terp en Wetter” is de buurtvereniging van de bewoners van de

Voorstraat, Westelijk Achterom, Havenwal en Klaas Osingastraat.

De voorstraat is één van de oudste straten van Tzum en is op vele ansichtkaarten te zien.

Image

Het dorp